Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 66
Strokovni članek
Oznake: numerične simulacije;računalniške simulacije;tehnika;narava;
Narava, inženirji in numerične simulacije
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Programska oprema
Oznake: računalniška dinamika tekočin;nestisljive viskozne tekočine;tok tekočine;prenos toplote;metoda končnih elementov;programska oprema;
Programska oprema simulira tok tekočine in prenos toplote z reševanjem Navier - Stokesovih enačb v prostoru s kombinacijo enoobmočne in večobmočne metode robnih elementov. Enačbe so zapisane v hitrostno vrtinčnem zapisu.
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Strokovni članek
Oznake: večfazni tokovi;večsestavinski tokovi;industrijski izpusti;tok kapljevine;tok plina;
Večfazni tokovi v industriji in okolju
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Programska oprema
Oznake: prenosni pojavi;viskozni tok tekočine;magnetne sile;programska oprema;
Vreteno simulira gibanje delcev v viskoznem toku tekočine pod vplivom hidrodinamskih in magnetnih sil. Upoštevane so teža, vzgon, upor, sila zaradi tlačnega gradienta in sila dodatne mase. Ko delci zaidejo v področje nehomogenega magnetnega polja, na gibanje vplivajo tudi magnetne sile. Vreteno simu ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: tok stisljive tekočine;metoda robnih elementov;termoakustični valovi;hitrostno vrtinčna formulacija;compressible fluid flow;boundary element method;thermoacoustic waves;velocity-vorticity fomulation;
The problem of unsteady compressible fluid flow in an enclosure induced by thermoacoustic waves is studied numerically. Full compressible set of Navier-Stokes equations are considered and numerically solved by boundary-domain integral equations approach coupled with wavelet compression and domain de ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Programska oprema
Oznake: prenosni pojavi;potresi;metoda končnih elementov;programska oprema;
Pri načrtovanju mrež potresnih opazovalnic programska oprema Lok omogoča napoved pričakovane natančnosti določitve epicentra in globine potresov.
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: boundary element method;heat transfer;unsteady fluid flow;transport equations;
A boundary element method based solver for simulation of unsteady laminar viscous flow and heat transfer in three-dimensions has been developed. The algorithm solves the incompressible Navier- Stokes equations written in velocity-vorticity form and coupled with energy equation. Buoyancy is modelled ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: boundary element method;turbulent flow;velocity-vorticity formulation;
Turbulent RANS simulations by BEM
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: prenos toplote;numerične metode;kavitacija;metoda končnih elementov;
Fast BEM based methods for heat transfer simulation
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Magistrsko delo
Oznake: HYDRUS 1D;simulacija toka vode in onesnaževala skozi nenasičeno cono;veriga razpada urea;nitrifikacija;nitrat v podzemni vodi;Apaško polje;magistrsko delo;
V magistrskem delu smo naredili simulacije toka padavinske vode in onesnaževala skozi nenasičeno cono vodonosnika na Apaškem polju s programom HYDRUS 1D. V ta namen smo pregledali obstoječo zakonodajo in navedli pomembne člene posamičnih uredb. Prav tako smo opisali teoretično dogajanje v nenasičeni ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Št. zadetkov: 66
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: