Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 8
Izvirni znanstveni članek
Oznake: fish;brown trout;Salmo trutta;sensory quality;consumers;farming;fisheries;
To compare the sensorial quality of wild and farmed brown trout 34 consumer were asked to decide which of the two samples presented to them in double blind test was preferred regarding appearance, aroma, juiciness, mouth feeling and general impression if difference in mentioned traits between both s ...
Leto: 2011 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
Oznake: animal science;food consumer science;stakeholders;
The food consumer science as the science with the ambition to overcome the difference between food science and consumer science is presented. The major stakeholders involved are listed and the role of animal science and animal scientists within the framework of food consumer science is discoursed. T ...
Leto: 2012 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: akvakultura;ribe;postrvi;kalifornijska postrv;Onchorynchus mykiss;reprodukcija;ikre;larve;masa;
Od kalifornijskih postrvi iste plemenske jate smo pridobili ikre v prvi in drugi drsti. Za vsako samico smo pri vsaki od drsti določili maso telesa (MPlm) ter absolutno plodnost (PAbs). Na podlagi teh podatkov smo izračunali relativno plodnost (PRel). Od vsake plemenke smo individualno stehtali 50 i ...
Leto: 2006 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: rabbits;genotypes;reproduction;reproductive performances;growth;selection;
The insemination rate, probability of culling of does after the insemination, weight of does and weight of young, litter size, as well as litter weight were measured in groups of rabbits with different genotype. Four groups were formed: 30 multiparous does of SIKA maternal line (line A) were insemin ...
Leto: 2009 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: fish;rainbow trout;Oncorhynchus mykiss;viability;fluctuating asymmetry;developmental stability;sterile triplods;diploid females;
Viability of an organism and possibility to survive in natural environment could be judged by the magnitude of fluctuating asymmetry (FA) which is defined as random deviation from perfect symmetry of an organism. In order to estimate if there is the difference in FA between diploid female and steril ...
Leto: 2010 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: ribe;gojeni brancin;prostoživeči brancin;Dicentrarchus labrax;sestava mesa brancinov;fizikalno-kemijske lastnosti;senzorične lastnosti;maščobnokislinska sestava;n-3 maščobne kisline;tekstura brancinov;
Primerjava senzoričnih in fizikalno-kemijskih lastnosti gojenih in prostoživečih brancinov (Dicentrarchus labrax)
Leto: 2012 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: gradbeništvo;magistrska dela;prečne vodne zgradbe;indeks DCI;ribji prehodi;urejanje vodotokov;vzdolžna povezanost vodotokov;
V magistrskem delu smo vrednotili vpliv prečnih vodnih zgradb na vzdolžno povezanost vodotokov in ribe na porečju Sore. Najprej smo opisali vrste prečnih vodnih zgradb z možnim potencialnim vplivom na selitve rib v vodotokih (prag, jez, drča, zapornica, pregrada, hudourniška pregrada, cestni prepust ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: underground coal gasification;syngas;clean coal technology;energy analysis;economic analysis;
Underground coal gasification (UCG) is a viable possibility for the exploitation of vast coal deposits that are unreachable by conventional mining and can meet the energy, economic and environmental demands of the 21st century. Due to the complexity of the process, and the site-specific coal and sea ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Št. zadetkov: 8
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:


Jezik: