Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 53
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: biološke matrice;LC-MS/MS;fazna kromatografija;HILIC;
The glucuronide metabolites are important both for toxicology and for pharmacokinetics of many drugs and xenobiotics. Even though glucuronides oftenlack the pharmacological activity, after de-conjugation, the free aglycone can regain that activity and may present an environmental burden. Furthermore ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: polifarmacija;starostniki;interakcije;medsebojno delovanje zdravil;
V starosti pogosto nastopi več sočasnih bolezni, zato pacienti velikokrat jemljejo tudi več kot 4 zdravila hkrati. Temu pravimo polifarmacija, kjer nastopi veliko tveganje za medsebojno delovanje oz. za interakcije med zdravili. Starostniki počasneje izločajo zdravila, hkrati pa so bolj občutljivi n ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: interakcije zdravil;ščitnica;hipotiroza;zdravljenje;
Interakcije zdravil za bolezni ščitnice z drugimi zdravili
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake:
Interakcije med zdravili za zdravljenje astme in KOPB in drugimi zdravili
Leto: 2005 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Magistrsko delo
Oznake: zaviralci holinesteraz;ekstrakcija iz možganov;ekstrakcija iz plazme;tekočinska kromatografija;analiza spojin;
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Magistrsko delo
Oznake: ekstrakcija vzorcev;plinska kromatografija;masna spektrometrija;zdravljenje depresije;strupenost antidepresivov;
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Magistrsko delo
Oznake: razgradni produkti;validacija metode;semi-kvantitativna analiza;z borom dopirana diamantna anoda;tekočinska kromatografija ultra visoke ločljivosti;
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Magistrsko delo
Oznake: sproščanje učinkovin;gel;deksapentanol;klorheksidin;validacija metode;stabilnost učinkovin;
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: HepG2 celice;česnov ekstrakt;darunavir;sakvinavir;
Bioavailability and therapeutic outcome of treatment with HIV-protease inhibitors depends on intestinal and hepatic transporter-enzyme interplay. Liver transport of HIV protease inhibitors (saquinavir, darunavir) was assessed in the presence of aged garlic extract, because the HIV-infected often con ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: lecitin;žolč;permeabilnost;absorpcija in vivo;
The assessment of in vivo drug absorption with in vitro permeability models demands the use of transport media with surface acting compounds. With the aim to establish their influence on in vitro permeability of 30 drugs through Caco-2 monolayers, cell vitality/integrity and micellar drug entrapment ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Št. zadetkov: 53
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: