Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 12
Izvirni znanstveni članek
Oznake: agriculture;scientometrics;bibliometrics;data analysis;databases;OPAC catalogues;documentation;information processing;diffusion of information;journals;research evaluation;
Scientometric assessment of publishing patterns of agricultural researchers in the Slovenian national journals as indexed by the national online bibliographic database COBISS/COBIB
Leto: 2004 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
Oznake: agroweb;portali;kmetijstvo;
AgroWeb Slovenia and migration of data to new content management systems
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: informacijska pismenost;izobraževanje;standardi;informacije;študenti;knjižnice;knjižničarji;visoko šolstvo;študijski proces;Slovenija;
Over the many years an information literate student has been one of the main goals of the universities' educational endeavours around the world. Information literacy, being the foundation of lifelong learning, is becoming increasingly important with the Bologna process. Libraries have always played ...
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid
Oznake: oblikovanje;diplome;citiranje;Biotehniška fakulteta;
Navodila za pripravo diplomskih in podiplomskih izdelkov na Biotehniški fakulteti
Leto: 2010 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Doktorska disertacija
Oznake: bibliometrične analize;bibliometrija;scientometrija;bibliografske zbirke;nanoznanost;nanotehnologija;interdisciplinarnost;multidisciplinarnost;kmetijstvo;disertacije;
Bibliometrična analiza znanstvenih objav s področja nanoznanosti
Leto: 2014 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Elaborat, predštudija, študija
Oznake: Informacijska pismenost;Visoko šolstvo;Visokošolsko izobraževanje;Slovenija;
Izhodišča za uveljavljanje informacijske pismenosti na univerzah v Sloveniji
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid
Oznake: znanstveni sestavki;navodila;visoke šole;Biotehniška fakulteta;
Navodila za oblikovanje pisnih diplomskih in podiplomskih izdelkov na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani
Leto: 2000 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;UNI;GPS;GALILEO;simulator GSSF;bazni vektor;točnost;
Obdelava in analiza GPS pravih, GPS simuliranih in GALILEO simuliranih opazovanj
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Doktorska disertacija
Oznake: bralna zmožnost;uspešni bralci;šibki bralci;
Raziskovalci so razvili različne modele bralne zmožnosti v prvem, drugem in tujem jeziku, v slovenskem prostoru pa modela za bralno zmožnost v tujem jeziku še ni. Za ta namen raziskave je najbolj ustrezna komponentna analiza, s katero smo analizirali latentno strukturo bralne zmožnosti v angleškem j ...
Leto: 2015 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;UNI;GIG;interaktivna spletna karta;turistična ponudba;občina Žužemberk;OCAD;
Izvleček V diplomski nalogi je predstavljen postopek izdelave interaktivne spletne karte občine Žužemberk. V prvem delu naloge so opisane značilnosti karte ter predstavljene različne vrste kart, predstavljeni so tudi postopki kartografskega oblikovanja in kartografske generalizacije. V nadaljevanju ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Št. zadetkov: 12
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: