Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 65
Diplomsko delo
Oznake: energija;električna energija;varčevanje;gospodinjstva;uporabniki;varčne sijalke;onesnaževanje okolja;recikliranje;
Merjenje ozaveščenosti uporabnikov o varčni rabi energije ma primeru uporabe varčnih sijalk v slovenskih gospodinjstvih : delo diplomskega seminarja
Leto: 2009 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Magistrsko delo
Oznake: izdelki;blagovne znamke;država izvora;nakupno vedenje;vedenje porabnikov;etnocentrizem;
Sodoben način življenja, globalizacija, razvoj tehnologije, porast kupne moči, so poleg drugih dejavnikov privedli do tega, da lahko odjemalec izbira med različnimi izdelki. Zato je potrebno dobro vedeti, kaj odjemalec želi, in poznati njegovo vedenje. Ko se odločimo za nakup, smo vključeni v proces ...
Leto: 2015 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Ni določena
Oznake: Skladišča;komisioniranje;reklamacije;analiza učinkovitosti;
Skladišča predstavljajo pomembno področje vsakega gospodarskega podjetja. Temeljna dejavnost v skladišču je komisioniranje polizdelkov in drobnega materiala. Pri komisioniranju lahko nastopajo napake, ki vplivajo na stroškovno, kakovostno in časovno učinkovitost procesa. V okviru diplomskega del ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: družinsko podjetje;mala podjetja;narodno gospodarstvo;uspešnost;zakonodaja;Slovenija;Evropa;
Raziskave o vlogi družinskih podjetij v svetovnem merilu kažejo, da je že samo število družinskih podjetij pomembno za posamezno narodno gospodarstvo. Družinsko podjetje nastane takrat, ko člani družine združijo svoje pridobitniške interese z ustanovitvijo podjetja. Uspešnost družinskih podjetij je ...
Leto: 2011 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: izobraževanje;likovna vzgoja;nadarjeni učenci;osnovne šole;
V prispevku obravnavamo evidentiranje likovno nadarjenih otrok v slovenskih osnovnih šolah. Evidentiranje likovnih talentov je potekalo preko opazovanja otrok in vrednotenja njihovih likovnih izdelkov. V raziskavi nas je zanimalo, kako vidijo nadarjenost in likovni talent učitelji praktiki v nižjih ...
Leto: 2008 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: družinsko podjetje;poslovni sistemi;medosebni odnosi;nasledstvo;konflikti;
Tema diplomskega seminarja so družinski odnosi kot razvojni dejavnik družinskega podjetja. V prvem delu smo predstavili različne definicije družinskega podjetja, saj uradna definicija ne obstaja. Predstavili smo temeljne značilnosti družinskega podjetja in pa razlike med družinskimi in nedružinskimi ...
Leto: 2013 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Magistrsko delo
Oznake: strateški management;razvoj;planiranje razvoja;študenti;organizacija;poslovno okolje;
Usmerjanje razvoja organizacij je zelo zahtevna in odgovorna naloga. V magistrski nalogi je poudarek na usmerjanju razvoja na ravni strateškega managementa. Vodilni zaposleni na tej ravni si pri zbiranju informacij, odločanju in ukrepanju, pomagajo z metodami za preučevanje zunanjega in notranjega o ...
Leto: 2014 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Magistrsko delo
Oznake: rast podjetja;razvoj podjetja;življenjski cikel;dinamičnost;krizni management;
Idejna predstava dinamičnega podjetja je nenehno iskanje novih možnosti, intenzivno razvijanje na vseh področjih in pionirski pridih vseh privržencev v podjetju. Gre za podjetje, ki povezuje pionirske elemente s prednostmi rastočega podjetja, prav tako pa se je sposobno izogniti nevarnostim birokrac ...
Leto: 2014 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: družinsko podjetje;konflikti;medosebni odnosi;poslovni sistem;družina;razvoj podjetja;
V diplomskem projektu smo obravnavali družinske odnose in možne konflikte ter njihov vpliv na razvoj družinskega podjetja. Opredelili smo družinske odnose, družino samo in pa konflikte, ki so v takšnem okolju največkrat prisotni. Za razliko od nedružinskih podjetij, so v družinskih podjetjih v posl ...
Leto: 2015 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Magistrsko delo
Oznake: mikro podjetja;poslovno okolje;rast podjetja;razvoj podjetja;planiranje poslovanja;strateški management;
Živimo v času, ko je za podjetja bistvenega pomena poznavanje razvojnih možnosti in zmožnosti. Za dolgoročni obstoj podjetji morajo ta svoj trud usmeriti v proces planiranja rasti in razvoja, za kar pa je potrebno proučevanje zunanjega okolja. Vsako podjetje bi moralo zaradi trenutne situacije, ki j ...
Leto: 2016 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Št. zadetkov: 65
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:
Jezik: