Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 128
Diplomsko delo
Oznake: razredna komunikacija;medosebni odnosi;komunikacijske spretnosti;diplomska dela;
Komunikacija v razredu sestoji iz dopolnjevanja, sodelovanja ter vzajemnih odnosov med učitelji in učenci. Zelo pomembno vlogo imajo skladne zaznave učencev in učiteljev, ki postopoma pripeljejo ene in druge na višjo raven komunikacije v razredu. Diplomsko delo obravnava zaznavanje učiteljeve komuni ...
Leto: 2013 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Magistrsko delo
Oznake: medvrstniško nasilje;pogostost;resnost;empatija;posredovanje;učitelji;učenci;magistrska dela;
Medvrstniško nasilje predstavlja pereč problem, saj ustvarja okolje strahu, ki negativno vpliva na fizično in duševno stanje učencev. Osnovni namen naše raziskave je osvetliti problematiko medvrstniškega nasilja v šolah. Ker so učitelji odgovorni za ustvarjanje okolja miru in medsebojnega spoštovanj ...
Leto: 2015 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Magistrsko delo
Oznake: ustvarjalnost;spodbujanje ustvarjalnosti;stališča;osnovne šole;motivacija;učitelji;magistrska dela;
V magistrski nalogi sem preučila prepričanja študentov in učiteljev razrednega pouka o področjih ustvarjalnosti, ustvarjalni osebi, razvoju ustvarjalnosti, sebi kot ustvarjalni osebi, ustvarjalnosti v osnovni šoli, spodbujanju ustvarjalnosti v osnovni šoli in prepričanja o lastni kompetentnosti za s ...
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: medvrstniško nasilje;učitelji;učenci;preprečevanje;osnovne šole;
Osnovni namen naše raziskave je preučiti zaznavanje in razumevanje medvrstniškega nasilja pri učiteljih in učencih osnovnih šol. V raziskavi je sodelovalo 454 udeležencev, od tega 58 učiteljev in 396 učencev. Rezultati kažejo, da tako učitelji kot učenci najpogosteje zaznavajo verbalno nasilje, manj ...
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;medvrstniški odnosi;otroci s posebnimi potrebami;učenci z avtističnimi motnjami;redne osnovne šole;
Otroci z avtističnimi motnjami imajo pogosto težave na področju socialne interakcije, komunikacije in imaginacije, zato se velikokrat težje vključijo v skupino vrstnikov. V magistrski delu smo se odločili raziskati, kakšni so odnosi med učenci z avtističnimi motnjami ter njihovimi vrstniki na rednih ...
Leto: 2018 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Strokovni članek
Oznake: mladostništvo;srednja odraslost;prilagajanje;psihološko osamosvajanje;subjektivno zadovoljstvo;matere;
Povezanost med subjektivnim življenjskim zadovoljstvom ter odnosi mater do njihovih mladostnikov
Leto: 2002 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: učenci;vrstniški odnosi;sociometrija;priljubljenost;prijateljstvo;socialne mreže;
Pregled preučevanja vrstniških odnosov pri šolskih otrocih in mladostnikih
Leto: 2011 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: medosebni odnosi;učenci;učitelji;razlike med spoloma;srednje šole;osnovne šole;učna uspešnost;socialno zaznavanje;starostne razlike;odnosi med učitelji in učenci;Vprašalnik življenja v razredu;
Osrednji namen raziskave je bil ugotoviti, kako učitelji ocenjujejo svojo naklonjenost dekletom in fantom v različnih obdobjih šolanja ter kako učenci zaznavajo morebitne razlike v naklonjenosti učitelja. Prav tako sem želela ugotoviti razlike med dekleti in fanti v povezanosti učiteljeve naklonjeno ...
Leto: 2011 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Video in druga učna gradiva
Oznake: social sciences
V pričujoči raziskavi smo želeli raziskati, kako osebnostne lastnosti (refleksija in ruminacija) in dejavniki delovnega okolja (tj. delovne obremenitve, avtonomija, opora s strani sodelavcev) napovedujejo stres in izgorelost učiteljev v osnovnih šolah. Pri tem smo se osredotočili tudi na interakc ...
Leto: 2016 Vir: videolectures.net
Video in druga učna gradiva
Oznake: computer science;computers;technology;social sciences;education
V prispevku bomo, izhajajoč iz nekaterih mitov o pomenu uporabe računalnika in poznavanja računalniških vsebin pri otrocih in mladostnikih, nakazali možne pozitivne učinke poznavanja, razumevanja in uporabe računalniških vsebin pri otrocih in mladostnikih. Pri tem se bomo zlasti osredotočili na k ...
Leto: 2017 Vir: videolectures.net
Št. zadetkov: 128
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: