Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 69
Diplomsko delo
Oznake: elektroenergetska omrežja;industrijska omrežja;harmoniki;harmonsko popačenje;popačenje napetosti;harmonska analiza;THD;diplomske naloge;
V industrijskih omrežjih vedno bolj narašča število naprav, ki predstavljajo vir harmonskega popačenja napajalne napetosti. Pri umeščanju takšnih naprav v zaključena industrijska omrežja je treba upoštevati vpliv naprav na ostalo omrežje, kot ga predpisuje standard SIST EN 61000-2-4[1]. V diplomske ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: male hidroelektrarne;Lahomnica;asinhronski generatorji;Francisova turbina;stroški elektrarne;doba vračanja;
Diplomsko delo obravnava potencialno obnovo male hidroelektrarne Tevče. Objekt ni v procesu obratovanja vse od leta 1989, ko je strojnico poškodoval skalnati plaz. Vodni potencial reke Lahomnice je zadovoljiv, izjema so poletni meseci, ko pretok upade. Predstavljeni so vsi deli elektrarne skupaj s p ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: mikro hidroelektrarne;turbine;generatorji;ekonomska analiza;
Diplomska naloga obravnava prenovo mikro hidroelektrarne Čavk. V njej je predstavljeno dosedanje obratovanje, ter opravljeni vsi potrebni izračuni za vgraditev novega turbinskega agregata. Opisane so tudi vse turbine, ki se lahko uporabijo pri malih in mikro hidroelektrarnah. Za izračun je uporablj ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: sončne elektrarne;fotovoltaika;požarna varnost;recikliranje;
V diplomskem delu Recikliranje fotovoltaičnih panelov in požarna varnost je prikazano delovanje fotovoltaične elektrarne, varnost in možnost okvar na fotovoltaičnem panelu ter postopanje pri gašenju objekta s fotovoltaiko. Postopanje pri gašenju je povzeto iz nemške brošure s priporočili in način ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: elektroenergetika;laboratorijski preskusi;dušilke;induktivnost;
V diplomski nalogi je obravnavana zračna dušilka, ki se znotraj laboratorija ICEM-TC uporablja pri preskusih z velikimi tokovi. Dušilka je sestavljena iz šestih enakih tuljav, ki jih lahko poljubno povežemo v tokokroge, kar predstavlja izredno veliko število kombinacij vezav dušilke. Za določitev ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: proizvodnja električne energije;geotermalna energija;tehnologija izkoriščanja;programsko orodje RetScreen;ekonomska upravičenost;
V diplomski nalogi je obravnavana možnost izkoriščanja geotermalne energije v Sloveniji in svetu. Raziskana je možnost izkoriščanja geotermalne energije za pridobivanje električne energije na območju Prekmurja. S programskim orodjem RetScreen je izračunana možna pridobljena energija, opravljena pa j ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Doktorska disertacija
Oznake: daljnovodi;optimizacija;elektromagnetno polje;hrup;korona;poves vodnika;
V Sloveniji je pridobivanje novih koridorjev za daljnovode zelo oteženo, če že ne skoraj onemogočeno. Zaradi velikega odpora javnosti do gradnje novih daljnovodov je potrebno vložiti mnogo truda tako v prostorsko načrtovanje daljnovodov, kakor v vrednotenje obremenitve okolja povzročene s strani dal ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: hrup;korona;daljnovodi;metode izračuna hrupa;
Diplomsko delo obravnava možnosti določitve emisij hrupa daljnovodov. Predstavili smo tako pojav korone, vzroke nastanka korone, kakor njene posledice. Podali smo torej teoretično osnovo nastanka emisij hrupa ter opisali nekaj metod za določitev hrupa, katere se uporabljajo po svetu. Poleg tega smo ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: model sončne elektrarne;model polnilne postaje;višje harmonske komponente;trifazni polnovalni usmerniki;
Diplomsko delo obravnava vpliv sončnih elektrarn in polnjenja električnih vozil na električno omrežje, glede na prikazane različne napovedi njihovega povečanja. Opisan je različen vpliv harmonskih komponent na elemente električnega omrežja. Za namen izračuna vplivov harmonskih komponent na električn ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Kratki znanstveni prispevek
Oznake: vodniki daljnovodov;elektromagnetna polja;optimalna razporeditev vodnikov daljnovodov;
Optimalna razporeditev vodnikov daljnovoda glede na emisije elektromagnetnih polj in hrupa
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Št. zadetkov: 69
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: