Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 89
Izvirni znanstveni članek
Oznake: podjetja;management;strategije;
Knowledge management in the companies - strategy
Leto: 2005 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Strokovni članek
Oznake: podjetje;znanje;motivacija;
Pomen znanja in motivacije v podjetjih
Leto: 2005 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Strokovni članek
Oznake: okoljevarstveni problemi;lesnoindustrijsko podjetje;ABC analiza;
Za analiziranje, strukturiranje in razčlenjevanje problemov je iz teorije poznanih več metod. S smiselno modifikacijo lahko nekatere izmed teh uporabimo tudi pri reševanju okoljevarstvenih problemov v lesnoindustrijskih podjetjih. Najprej moramo ovrednotiti in analizirati vplive na okolje, nato pa i ...
Leto: 1999 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: matematični model;mehka logika;ciljno programiranje;lesnoindustrijsko podjetje;optimizacija;
Metodologija za diagnosticiranje obstoječega ekološkega stanja in izbiro optimalnih odločitev v lesnoindustrijskih sistemih
Leto: 1998 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: lesnoindustrijsko podjetje;ekonomija;ekologija;matematični model;optimizacija;
Ohranitev in varovanje okolja je eden največjih izzivov, ki si jih je svet zadal za naslednje desetletje. Za uresničitev ciljev okolju prijaznega gospodarskega razvoja potrebujemo dinamična, prilagodljiva in rentabilna podjetja ter pripravljenost spopasti se z ekološkimi izzivi. Ker tudi lesna indus ...
Leto: 1999 Vir: Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Pregledni znanstveni članek
Oznake: lesno podjetje;zaloge;gospodarjenje;A-B-C analiza;X-Y-Z analiza;
Nadzor in vodenje zalog v lesnem podjetju s pomočjo A-B-C in X-Y-Z analize
Leto: 2005 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: nastavitveni časi;podjetje;metoda SMED;
Skrajševanje nastavitvenih časov v podjetju
Leto: 2003 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: informatika;lesnoindustrijsko podjetje;informacijski sistem;
Kako se lotiti gradnje informatike v lesnoindustrijskem podjetju (predlog)
Leto: 2000 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: lesna industrija;zaloge;planiranje;diskretno deterministično dinamično programiranje;žagarski obrat;
V članku je prikazana optimizacijska metoda diskretnega determinističnega dinamičnega programiranja, ki jo lahko uporabimo tudi za reševanje zahtevnih proizvodnih problemov. Na primeru hipotetičnega žagarskega obrata je metoda predstavljena za problem upravljanja z zalogami
Leto: 1999 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: izdelek;življenjski ciklus;pohištveno podjetje;poslovna strategija;
Analiza življenjskega ciklusa proizvoda kot pomoč pri oblikovanju uspešne poslovne strategije v pohištvenih podjetjih
Leto: 1998 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 89
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: