Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 54
Izvirni znanstveni članek
Oznake: nivojski pouk;ocenjevanje znanja;zunanje ocenjevanje znanja;osnovne šole;razlike med spoloma;
V prispevku, upoštevajoč nekatera teoretična spoznanja in rezultate tujih ter domačih empiričnih raziskav, analiziramo posamezne spremembe, vpeljane v devetletno osnovno šolo v zadnjih dveh letih. Zanima nas, kaj te spremembe pomenijo z vidika koherentnosti sistemskih in vsebinskih rešitev, kot so b ...
Leto: 2007 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake:
Ocena knjige "Osnove psihologije branja"
Leto: 2000 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: spoznavni razvoj;govorni razvoj;socialna enakost;sociokulturne teorije;metajezikovno zavedanje;govor;
Prispevek se osredotoča na socialno neenakost in govorni razvoj v razvojnih obdobjih malčka in otroštva ter na napovedno vrednost zgodnjega govornega razvoja za kasnejšo govorno kompetentnost. Govor otrok je v povezavi z razvojem mišljenja umeščen v sociokulturna teoretska ozadja, njegova dodana vre ...
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: pismenost;govorni razvoj;jezikovni razvoj;govorna kompetentnost;otroci;malčki;družinsko okolje;vrtci;porajajoča se pismenost;
V prispevku obravnavamo pismenost kot otrokov individualni mentalni proces, ki je socialno posredovan in poteka v kontekstu jezika in kulture ter ima svoje korenine v porajajoči se pismenosti. Rekonceptualizacija pismenosti je v veliki meri podprta z izhodišči sociokulturnih in psiholingvističnih te ...
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vrtci;šolske reforme;vzgojni koncepti;razvoj otroka;Slovenija;kurikulum;
Reforma vzgojno-izobraževalnega sistema, z reformo vrtcev vred, ki je potekala v sredini devetdesetih let prejšnjega stoletja, je bila na eni strani vpeta v takratne politične, socialne in ekonomske spremembe v Sloveniji, na drugi strani pa v vzpostavitev nekaterih novih teoretskih paradigem in konc ...
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: šolski sistem;izobraževalna politika;družbena enakost;poročila o raziskavah;
Študije (primerjalne) neenakosti
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Intervju
Oznake: otroška igra;igrače;razvoj otroka;intervjuji;
Dobra igrača
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: razvoj jezika;govorni razvoj;razlike med spoloma;medkulturne razlike;medkulturne študije;language development;speech development;gender differences;cross cultural differences;cross cultural studies;
The present study explored gender differences in emerging language skills in 13,783 European children from 10 non-English language communities. It was based on a synthesis of published data assessed with adapted versions of the MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (CDIs) from age 0. ...
Leto: 2012 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Radijski ali TV dogodek
Oznake: govorni razvoj;socialna enakost;intervjuji;zvočni posnetki;
Socialna neenakost v govornem razvoju
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Št. zadetkov: 54
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: