Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 43
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Sovova's mass transfer model;genetic algorithm;parameter estimation;
A genetic algorithm with resizable population has been applied to the estimation of parameters for Sovovaćs mass transfer model. The comparison of results between a genetic algorithm and a global optimizer from the literatureshows that a genetic algorithm performs as good as or better than a global ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Doktorska disertacija
Oznake: phase equilibria;natural materials;extraction;bio oil;diffusin coefficient;viscosity;surface tension;capillary rise methode;CR method;Termodinamika;Disertacije;Kemija;
Doktorska disertacija sestoji iz treh delov. Prvi del doktorske disertacije obsega raziskave o faznih ravnotežij substanc iz naravnih materialov v konvencionalnih in nekonvencionalnih sub- in superkritičnih fluidih, kar pomeni vpliv tlaka in temperature na obnašanje sistema (mešljivost, topnost, mor ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: procesiranje polimerov;superkritični fluidi;gostota;površinska napetost;topnost;difuzijski koeficient;diplomske naloge;
Vedno večje zahteve po zmanjšanju negativnega vpliva na okolje in povečanju kakovosti proizvodov vodijo do pospešenih raziskav na področju razvoja novih tehnologij. Med razmeroma nove tehnologije uvrščamo visokotlačne procese s superkritičnimi fluidi, ki veljajo za okolju prijazna, zelena topila. ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Magistrsko delo
Oznake: esomeprazol;superkritični fluidi;topnost;farmacevtske učinkovine;mikronizacija;magistrske naloge;
V sklopu magistrske naloge z naslovom Formulacija biološko aktivnih učinkovin s superkritičnimi fluidi smo uporabili različne postopke za mikronizacijo. S pomočjo termogravimetrične analize/ diferencialne dinamične kalorimetrije (TGA/DSC) smo preučevali vpliv tlaka in atmosfere na vzorec, kjer je po ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: viskoznost;superkritični fluidi;Reynoldsovo število;diplomske naloge;
Uporaba superkritičnih fluidov vse bolj narašča. V literaturi najdemo veliko podatkov o obnašanju sistema pri določenih pogojih. Zelo malo pa je podatkov za dvofazne sisteme, ki so zelo pomembni za načrtovanje novih industrijskih postopkov. Tako smo v diplomskem delu preizkusili do sedaj neuporablj ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: bioplin;SCF tehnologija;biotehnologija;biogas;SCF technology;biotechnology;
Hydrogen is expected to become an important fuel in the long-term since in combination with fuel cells it offers the opportunity of an intrinsically clean energy supply. By application of supercritical water gasification (SCWG) concept, sustainable hydrogen can be produced from biomass and waste. Th ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: binarni sistemi;metil acetat;propil acetat;propan;ogljikov dioksid;topnost;diplomske naloge;
Namen diplomske naloge je izmeriti ravnotežne topnosti organskih topil v plinih pri nizkih tlakih. Za sistema ogljikov dioksid-metil acetat ter propan-propil acetat smo raziskali fazno obnašanje, kar pomeni vpliv tlaka in temperature na mešljivost, topnost in morebitno inverzijo faz v sistemu. Topno ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Magistrsko delo
Oznake: metil acetat;topnost;superkritični fluidi;binarni sistem;matematično modeliranje;magistrske naloge;
Cilj diplomske naloge je bil določiti topnost organske spojine (metil acetata) v plinih visoke gostote (tj. superkritičnih fluidih: CO2, N2, Ar) s pomočjo statično-analitične metode ter matematično modelirati podatke s pomočjo programa Microsoft Office Excel. Namen modeliranja je bil korelirati že o ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: izolacija;biološka aktivnost;organska topila;UV ekstrakcija;prosti radikali;diplomske naloge;
Ekstrakcijski postopki so že od nekdaj učinkoviti za industrijo, predvsem živilsko, saj omogočajo relativno hitro in učinkovito izolacijo bioaktivnih komponent. Vedno večjo pozornost v svetu pridobivajo tudi različna prehranska dopolnila, zato smo si izbrali atraktivno in okusno medicinsko gobo Her ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: izolacija;aktivne učinkovine;antioksidanti;superkritični fluidi;medmolekulske interakcije;analiza;diplomske naloge;
Ekstrakcijski postopki so že od nekdaj prisotni v živilski industriji, saj postopek ekstrakcije omogoča relativno hitro in lahko izolacijo komponent, ki imajo pozitiven vpliv in učinke na naš organizem. Danes dobivajo vedno večjo težo prehranska dopolnila, ki koristijo našemu zdravju in zavirajo raz ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Št. zadetkov: 43
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: