Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 31
Magistrsko delo
Oznake:
Travmatična afroameriška identiteta v romanih Toni Morrison
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Diplomsko delo
Oznake: plemenske svinje;plodnost;zaporedna laktacija;število pujskov;gnezdo;
Lastnosti plodnosti, ki vplivajo na učinkovitost reje plemenskih svinj
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: plemenske svinje;plodnost;zaporedna laktacija;število pujskov/gnezdo;
Cilj raziskave je bil analizirati stanje plodnostnih parametrov in lastnosti plodnosti, ki vplivajo na učinkovitost reje prašičev. V raziskavo smo vključili dva hleva, hlev A (43 plemenskih svinj) in hlev B (6 plemenskih svinj). V raziskavi smo ugotavljali vpliv trajanja laktacije na uspešnost pripu ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: NIR spektroskopija;krma;kemična sestava;prenosni spektrometer;
V diplomskem delu smo preučevali uporabnost prenosnega NIR spektrometra za napovedovanje kemične sestave krme. V raziskavo smo vključili 244 vzorcev travnih silaž, mrve in zelene krme, v katerih smo z weendsko analizo določili vsebnost suhe snovi (SS), surovih beljakovin (SB), maščob (SM), vlaknine ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: prašiči / kmečka reja / rastnost;
Cilj diplomskega dela je bil spremljati pitanje prašičev v dveh kmečkih rejah pri različnem krmljenju. Pitanje prašičev smo v obdobju enega turnusa (4 mesece, od 20 do 130 kg) spremljali na dveh prašičerejskih kmetijah. Na kmetiji L smo spremljali 5, na kmetiji K pa 6 prašičev. V času pitanja smo pr ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: govedo;biki;gospodarsko križanje;rastnost;klavna kakovost;
V diplomski nalogi smo primerjali bike pitance treh v Sloveniji najbolj zastopanih čistih pasem (lisaste-LS, rjave-RJ in črno−bele-ČB) in križance med omenjenimi pasmami in različnimi mesnimi pasmami (LS×M, RJ×M, ČB×M). Podatke za raziskavo smo pridobili iz Centralne podatkovne zbirke Govedo Kmetijs ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: prašiči;tanini;kakovost klavnega trupa;kakovost mesa;kemijska sestava mesa;
Klavna kakovost in kakovost mesa prašičev pitanih z dodatkom tanina v krmi
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: dobro počutje živali / ocenjevalni protokol / prašičji pitanci;
V raziskavi smo testirali eno izmed novejših metod za ocenjevanje dobrega počutja prašičev – kvantitativni model “Welfare Quality®”. Gre za hierarhično zgrajen sistem, pri katerem končni rezultat, primernost reje, določimo preko ocenjevanja štirih opazovalnih področij (Krmljenje, Način reje, Zdravst ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: goveji pitanci;rastnost;klavna kakovost;
Cilj raziskave je bil analizirati vpliv začetnega rejca (predpitovne reje), spola ter države izvora na rastnost in klavno kakovost pitancev lisaste pasme. V raziskavo smo zajeli 698 živali (bikov in telic), ki so bile vzrejene na preučevani kmetiji in zaklane v obdobju 10 let (2002–2012). Živali so ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: mleko / tehnološka kakovost / območja z omejenimi dejavniki / OMD;
V nalogi smo preučevali tehnološko kakovost mleka glede na različne možnosti za kmetovanje (območja z omejenimi dejavniki (OMD) in nižinska območja, ki ne sodijo v OMD). V raziskavo smo vključili 18 kmetij iz koroške regije: 6 iz gričevnato hribovskega, 7 iz gorsko višinskega in 5 iz nižinskega obmo ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Št. zadetkov: 31
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:
Jezik: