Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 16
Magistrsko delo
Oznake:
Travmatična afroameriška identiteta v romanih Toni Morrison
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Diplomsko delo
Oznake: plemenske svinje;plodnost;zaporedna laktacija;število pujskov;gnezdo;
Lastnosti plodnosti, ki vplivajo na učinkovitost reje plemenskih svinj
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: plemenske svinje;plodnost;zaporedna laktacija;število pujskov/gnezdo;
Cilj raziskave je bil analizirati stanje plodnostnih parametrov in lastnosti plodnosti, ki vplivajo na učinkovitost reje prašičev. V raziskavo smo vključili dva hleva, hlev A (43 plemenskih svinj) in hlev B (6 plemenskih svinj). V raziskavi smo ugotavljali vpliv trajanja laktacije na uspešnost pripu ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: prašiči;tanini;kakovost klavnega trupa;kakovost mesa;kemijska sestava mesa;
Klavna kakovost in kakovost mesa prašičev pitanih z dodatkom tanina v krmi
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: dobro počutje živali / ocenjevalni protokol / prašičji pitanci;
V raziskavi smo testirali eno izmed novejših metod za ocenjevanje dobrega počutja prašičev – kvantitativni model “Welfare Quality®”. Gre za hierarhično zgrajen sistem, pri katerem končni rezultat, primernost reje, določimo preko ocenjevanja štirih opazovalnih področij (Krmljenje, Način reje, Zdravst ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: goveji pitanci;rastnost;klavna kakovost;
Cilj raziskave je bil analizirati vpliv začetnega rejca (predpitovne reje), spola ter države izvora na rastnost in klavno kakovost pitancev lisaste pasme. V raziskavo smo zajeli 698 živali (bikov in telic), ki so bile vzrejene na preučevani kmetiji in zaklane v obdobju 10 let (2002–2012). Živali so ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: mleko / tehnološka kakovost / območja z omejenimi dejavniki / OMD;
V nalogi smo preučevali tehnološko kakovost mleka glede na različne možnosti za kmetovanje (območja z omejenimi dejavniki (OMD) in nižinska območja, ki ne sodijo v OMD). V raziskavo smo vključili 18 kmetij iz koroške regije: 6 iz gričevnato hribovskega, 7 iz gorsko višinskega in 5 iz nižinskega obmo ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: pršut;NIR spektroskopija;tekstura;barva;
V raziskavi smo preučevali uspešnost napovedovanja barve in teksture pršuta z uporabo bližnje infrardeče (NIR) spektroskopije. Osredotočili smo se na uporabnost dveh različnih spektrometrov: laboratorijskega spektrometra (NIR Systems 6500) in prenosnega spektrometra s sondo (LABSPEC®5000). V raziska ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: NIR spektroskopija;meso;mesni izdelki;kemijska sestava;kakovost mesa;
V predstavljenih raziskavah smo preucevali uporabnost bližnje infrardece (NIR) spektroskopije za napovedovanje kemijske sestave in kakovosti mesa. Spektralne analize smo izvedli s spektrofotometrom NIR Systems model 6500 (Silver Spring, MD, USA), dobljene podatke pa obdelali s statisticnim programom ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: prašiči;tanini;kakovost klavnega trupa;kakovost mesa;kemijska sestava mesa;
Cilj raziskave je bil ugotoviti vpliv dodatka tanina v krmni mešanici za prašiče na njihovo klavno kakovost in kakovost mesa. Poskus je bil izveden v letu 2011 na Univerzitetnem kmetijskem centru Pohorski dvor. V poskus je bilo vključenih 100 tekačev obeh spolov. Prašiči so bili razdeljeni v 5 skupi ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Št. zadetkov: 16
Ključne besede:

Leto izdaje:Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:
Jezik: