Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 3
Izvirni znanstveni članek
Oznake: samopodoba;samospoštovanje;socialna opora;mladostniki;posebne potrebe;inkluzija;šole;self concept;self esteem;social support;adolescents;special needs;inclusion;schools;
The main research goal was to investigate the self-concept, self-esteem and social support among adolescents with special needs, concentrating on the differences between adolescents who are attending regular schools and those who receive their education in special institutions. Participants filled i ...
Leto: 2012 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: prehranjevalno vedenje;motivacija;izbira hrane;učenje;čustva;zdravo prehranjevanje;
Človekovo prehranjevanje je postalo predmet znanstvenega preučevanja šele pred nekaj desetletji. V prispevku se osredotočamo na determinante, ki določajo prehranjevalno vedenje ter na vlogo prehranjevanja kot motiva. Obravnavamo različne modele izbire hrane: razvojne, kognitivne in psihofiziološke. ...
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo
Oznake: psihologija prehrane;
Uvod v psihologijo prehrane
Leto: 2012 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Št. zadetkov: 3
Ključne besede:

Leto izdaje:
Avtorji:


Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: