Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 119
Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid
Oznake: slovenščina;priročniki;poučevanje;
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: predznanje;opismenjevanje;pisanje po nareku;napake;kategorije napak;didaktična gradiva;
V prispevku je osrednja pozornost namenjena aktualnim vprašanjem, ki so povezana s premikom začetka sistematičnega opismenjevanja po analitično-sintetični metodi iz drugega v prvi razred osnovne šole. Študija izhaja iz bojazni, da bo krajše obdobje razvijanja predbralnih in predpisalnih zmožnosti vp ...
Leto: 2011 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: didaktika književnosti;opismenjevanje;postopki pridobivanja črk;predznanje;pisne zmožnosti;literary didactics;literacy;process of acquiring letters;prior knowledge;writing skills;
Learning letters is associated with a long-term learning. Two basic models are present in obtaining letters in a systematic literacy in Slovenia and abroad. One represents a separate acquisition of the uppercase and lowercase printed letters (sequentially) and the other deals with letters simultaneo ...
Leto: 2014 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: branje;motivacija;umetnostno besedilo;neumetnostno besedilo;interes;razumevanje;hitrost;kriteriji;povezava;diplomska dela;
Učenci v začetnih razredih razvijajo in se učijo temeljnih spretnosti, kot sta branje in pisanje. Z eno besedo ju imenujejo opismenjevanje. Z leti postane otrok funkcionalno pismen, torej se branje avtomatizira. Skratka, s pomočjo branja se bo učil in si pridobival druga znanja, ki jih zahtevata šol ...
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;branje;strategija;devetletka;osnovne šole;četrti razred;razumevanje;pouk;dejavniki;diplomska dela;
Pouk slovenščine je temeljnega pomena, saj je jezik osnovna možnost za medsebojno sporazumevanje in sodelovanje. Ena izmed komunikacijskih dejavnosti je tudi branje, ki predstavlja sredstvo za pridobivanje znanja. Vendar je učenje oziroma branje uspešno šele takrat, ko učenec ...
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;učni načrti;materinščina;primerjava;Slovenija;Španija;diplomska dela;
V diplomski nalogi ugotavljam podobnosti in razlike učnega načrta za slovenski jezik osemletne osnovne šole iz leta 1983, učnega načrta za pouk slovenščine devetletne osnovne šole iz leta 2002 in posodobljenega učnega načrta za slovenščino devetletne osnovne šole, ki v veljavo komaj prihaja. V n ...
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;branje;strategija;tretji razred;pismenost;bralne stopnje;razumevanje;učenje;diplomska dela;
Diplomska naloga obravnava eno izmed kompleksnih bralnih strategij, imenovano VŽN: Kaj vem? Kaj želim izvedeti? Kaj sem se naučil? Namen diplomskega dela je preveriti učinkovitost omenjene bralne strategije pri učencih tretjega razreda devetletne osnovne šole. Uporabili smo eksperimentalno in kavzal ...
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;pisanje;narek;prvo triletje;opismenjevanje;napake;klasifikacija;grafomotorika;poslušanje;diplomska dela;
Spremljanje določenih področij pri pisanju nareka v prvem triletju
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;opismenjevanje;Koroška;osnovne šole;vzgojiteljice;učiteljice;mnenja;poslušanje;pisanje;branje;diplomska dela;
Namen mojega dela je ugotoviti in predstaviti načine učenja branja in pisanja, ki se jih uporabljajo vzgojiteljice in učiteljice v prvi triadi devetletne osnovne šole. Zanimalo me je predvsem, kdo po mnenju učiteljic in vzgojiteljic največ prispeva k uspešnemu opismenjevanju otrok, katera dejavnost ...
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;slovenščina;dodatni pouk;dopolnilni pouk;učinki;drugi razred;tretji razred;opismenjevanje;komunikacija;učne težave;nadarjeni;diplomska dela;
Pouk slovenščine je temeljnega pomena. Slovenski jezik je naš materni jezik, s katerim se v največji meri ukvarjamo pri pouku slovenščine. Slovenski jezik pa je pomemben tudi pri ostalih predmetih, saj v materinščini ustvarjamo in prenašamo sporočila. V vsakdanjem življenju je pomembno, d ...
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Št. zadetkov: 119
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:
Jezik: