Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 19
Izvirni znanstveni članek
Oznake: sugestopedija;učenje jezikov;motivacija;vpliv motivacije na učenje;dvojezičnost;
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vrednote;medkulturne razlike;mladostniki;Slovenija;values;cross-cultural differences;adolescents;Slovenia;
Vrednote mladostnikov iz "slovenskega kulturnega prostora"
Leto: 2003 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: jezik;materinščina;mladostniki;osebnostne lastnosti;dvojezičnost;Slovenija;Italija;
Simultana ali sukcesivna dvojezičnost - to je dilema
Leto: 2002 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: dvojezičnost;študenti;stališča;medkulturne razlike;
Temeljni cilj raziskave je bil ugotoviti, ali obstajajo razlike v stališčih do dvojezičnosti med študenti Fakultete za humanistične študije Koper in študenti italijanskega jezika na Filozofski fakulteti v Splitu (Hrvaška). Zanimalo nas je ali obstajajo razlike v stališčih do dovjezičnosti in ali so ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)
Magistrsko delo
Oznake: vizualna komunikacija;množično komuniciranje;grafično oblikovanje;predšolski otroci;knjige;zaznavanje;čutila;
Knjige nam pomagajo pri spoznavanju osebnosti, odnosov med ljudmi in sami razlagi sveta, v katerem živimo. Zato je potrebno, da otroke že v zgodnjem otroštvu seznanimo s knjigami, saj te prispevajo k temu, da se naučijo izražati svoje občutke z besedami, pojmi in mislimi. Prav tako jih knjige spodbu ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: nevrbalna komunikacija;govorica telesa;laž;prevara;odkrivanje laži;
Cilj diplomskega dela je ugotoviti, kako lahko s pomočjo govorice telesa odkrivamo laži in prevare. V študiji smo se lotili pregleda različne literature, tujih in domačih virov. Literatura dobro pokriva tako laži kot govorico telesa, kar je omogočilo dobre povezave med obema področjema. Oba pojma st ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: neverbalna komunikcaija;govorica telesa;prepoznavanje laži;prevare;diplomske naloge;
Diplomska naloga vsebuje pregled tehnoloških rešitev za prepoznavanje laţi s pomočjo neverbalnih znakov v človekovi komunikaciji. Opisuje t.i. detektorje laţi in delno tudi njihovo delovanje. Delno obravnava področje neverbalne komunikacije, govorice telesa in fiziologije. Obravnava tudi področje pr ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: stereotipi;oglaševanje;televizija;
Delo se ukvarja s podobo spolov, predvsem žensk, v televizijskem oglaševanju. Podamo nekaj splošnih podatkov o stereotipih, oglaševanju, medijskih podobah spolov in socializaciji. V teoretičnem delu opredelimo tudi izvor in značilnosti stereotipov, televizijsko oglaševanje ter pomen in vpliv medijev ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Magistrsko delo
Oznake: medosebni odnosi;spletna socialna omrežja;Facebook;informacijska zasebnost;osebnost;
Vsakodnevno smo povezani s spletom in vse bolj smo podvrženi njegovemu vplivu. Ena izmed novejših in najljubših oblik komunikacije so postala socialna družbena omrežja, ki uporabnikom omogočajo takojšnjo izmenjavo informacij in oblikovanje lastne identitete. Vedno znova se postavljajo vprašanja o te ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: barve v oglasih;tiskani oglasi;zaznava barv;
V diplomski nalogi smo s pomočjo literature opisali simboliko osnovnih barv, vpliv, ki ga imajo na ljudi, ter njihov pomen v oglasnih sporočilih. Omejili smo se na tiskane oglase (plakate, časopise, revije, neposredno pošto in embalažo) in opisali njihove prednosti in slabosti. Z anketnim vprašalnik ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Št. zadetkov: 19
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:


Jezik: