Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 160
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: recenzije;sociologija religije;religija;ateizem;
Dragoljub B. Djordjević: O religiji i ateizmu, prilozi sociologiji religije. Gradina, Niš 1990
Leto: 1991 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
Oznake: katoliška cerkev;SJM;postsocializem;vernost;
Pred obiskom poglavarja Rimskokatoliške cerkve v Sloveni sem na "religijskem področju" ugotovil naslednje sociološko pomembnejše pojave in procese: 1. Različni avtorji RKC se ob tej priložnosti ozirajo v preteklost tako, da demonizirajo obdobje monopolne vladavine komunistov in olepšujejo (ideološko ...
Leto: 1996 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Padec komunističnih vladavin je pomenil relativno naglo spremembo družbenega okolja. Družbeni akterji so (bili) izpostavljeni različnim zahtevam po prilagajanju. V članku raziskujem sociološko uporabnost v osnovi biološkega oz. zoološkega pojma mimikrija za pojasnjevanje obnašanja posameznikov, skup ...
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake:
Mitja Velikonja: Religious separation and political intolerance in Bosnia-Hercegovina
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Članek obravnava v postsocialističnih deželah pogosto tezo cerkvenih govorcev o neosmišljenosti sekularne kulture in zlasti ateistov. Tezo empirično preverjam na podatkih ISSP, razlikujoč štiri kategorije a/teistov in pet smiselnostnih spremenljivk. Videti je, da v primerjavi s teisti ateisti niso s ...
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Članek obravnava pogosto tezo katoliških cerkvenih govorcev o pomanjkljivi moralnosti ateistov. Tezo empirično preverjam na podatkih EVS in ISSP. Upoštevam enajst kazalcev državljanske, ekološke, prometne, seksualne in splošne moralnostne permisivnosti oz. rigoroznosti. Analiza pokaže: (1.) da tranz ...
Leto: 2005 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Kratki znanstveni prispevek
Oznake:
Uneasy catholic church-state relations in Slovenia
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake:
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Pravica staršev do vzgoje otrok v skladu z njihovimi prepričanji je eden izmed najpogostejših argumentov predstavnikov rimskokatoliške cerkve v zahtevah po njeni večji vzgojni vlogi v javni sferi. Vendar raziskava pokaže, da je le manjšina slovenskih samoizjavljanih katoličanov vrednotno skladnih z ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Intervju
Oznake:
"Papež vnaša nemir v ekumenske procese"
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Št. zadetkov: 160
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: