Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 40
Video in druga učna gradiva
Oznake: biology;biotechnology
Raziskava, katere izsledke je raziskovalna skupina objavila v vodilni reviji s področja znanosti mesa, naslavlja problematiko kirurške kastracije pujskov. To tradicionalno rejsko opravilo se izvaja zaradi preprečevanja neprijetnega vonja mesa. Sektor prašičereje v EU to prakso ukinja, kar predstavlj ...
Leto: 2017 Vir: videolectures.net
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: prašiči;meso;prašičja stegna;kraški pršut;hlapne spojine;določanje;ocenjevanje;
Leto: 2012 Vir: Kmetijski inštitut Slovenije (KIS)
Diplomsko delo
Oznake: pozno odstavljena teleta;ekološka reja;rastnost;klavna kakovost;diplomske naloge;
Analiza rezultatov pitanja telet "Pohorje beef"
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Magistrsko delo
Oznake: prašiči;ekološko kmetijstvo;klavne lastnosti;kakovost mesa;
Razlike med ekološko in konvencionalno rejo prašičev glede na proučevane rastne, pitovne, klavne lastnosti in kakovost mesa
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: NIR spektroskopija;meso;mesni izdelki;kemijska sestava;
Uporabnost NIR spektroskopije za napovedovanje kemične sestave mesa in mesnih izdelkov
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: prašiči;klasifikacija trupov;vpliv kontrolorja;merilna negotovost;statistična kontrola;
Vpliv kontrolorja na oceno mesnatosti pri prašičih
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: prašiči;tanini;kakovost klavnega trupa;kakovost mesa;kemijska sestava mesa;
Klavna kakovost in kakovost mesa prašičev pitanih z dodatkom tanina v krmi
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: green ham traits;ham;carcass quality;Kraški pršut;dry-cured ham;technological quality;chemical composition;sensory traits;
Leto: 2012 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Ni določena
Oznake: pozno odstavljena teleta/ekološka reja/rastnost/klavna kakovost.;
Cilj diplomskega dela je bil analiza pitanja starejših telet po tehnologiji "Pohorje beef". Narejena je bila anketa ekoloških rej Pohorja in Kozjaka (n=49) in analiza rastnosti in klavne kakovosti. V analizi so bili zbrani podatki iz slovenskih klavnic za pet let (2003—2008) in sicer za ekološko vzr ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: Ključne besede: prašiči / ekološko kmetijstvo / prirast / klavne lastnosti / kakovost mesa;
V poskusu smo primerjali pitovne, klavne lastnosti in kakovost mesa prašičev (n=67) vzrejenih na konvencionalni način (KON) ali po načelih ekološke reje (EKO), ki so pomenila podaljšanje laktacije, več prostora v reji, izpuste in uporabo ekološke krme. Poskus je potekal v raziskovalno pedagoškem cen ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Št. zadetkov: 40
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:Tipologija:

Jezik: