Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 77
Video in druga učna gradiva
Oznake: spoznavanje okolja;okoljska vzgoja;osnovna šola;e-gradiva;
Spoznavanje okolja
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: fizika;tekočine;vodne kapljice;tok vode;sila težnosti;dinamika toka vode;oblikovanje kapljic;matematični prikazi;
The narrowing of a falling stream of liquid is a well-known demonstration of the equation of continuity. We consider the behavior of the bottom of a falling liquid stream where the stream swells swells and forms droplets. Drop formation is demonstrated by detailed photos of experiments. A simple mat ...
Leto: 2006 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Doktorska disertacija
Oznake: fizika;tehnika;celična signalizacija;kalcijeve oscilacije;proteinske kaskade;glajenje signalov;ojačitev signalov;elektronski sistemi;operacijski ojačevalnik;disertacije;
Tema doktorske disertacije sodi na področje celične signalizacije. Predstavljena je teoretična obravnava celične signalizacije, ki temelji na proteinskih kaskadah, katerih aktivacija je pogojena s koncentracijo prostih ▫$Ca^{2+}$▫ ionov v znotrajceličnem prostoru. Proučujemo vlogo proteinskih kaskad ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;matematično modeliranje;stohastični modeli;deterministični modeli;fazni prostor;kalcijeve oscilacije;
Vpliv fleksibilnosti celičnih oscilatornih sistemov na bližanje stohastičnih rešitev k deterministični limiti : magistrsko delo
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
Oznake: vzgoja in izobraževanje;informacijska tehnologija;komunikacijska tehnologija;IKT;e-učna gradiva;spoznavanje okolja;osnovna šola;
V prispevku so predstavljeni praktični vidiki uporabe e-učnega gradiva pri predmetu Spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole. Doslej je bilo izdelanih več e-gradiv za uporabo v osnovnih in srednjih šolah, vendar malo kakovostnih e-gradiv za najzgodnejše obdobje osnovnega šolstva - prvo triletje, ...
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: fizika;matematično modeliranje;kalcijeve oscilacije;kalcij;signalne kaskade;protein kinaza;celična dinamika;signalna ransdukcija;biokemijsko preklapljanje;physics;calcium oscillations;mathematical modelling;calcium;sygnalling cascade;protein kinase cascades;signal transduction;ultrasensitivity;biochemical switch;cellular dynamics;
In biological signal transduction pathways intermediates are often oscillatory and need to be converted into smooth output signals at the end. We show by mathematical modelling that protein kinase cascades enable converting oscillatory signals into sharp stationary step-like outputs. The importance ...
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: biofizika;kalcijeve oscilacije;hrup;intenziteta hrupa;prostorska resonanca;noise;spatiotemporal noise;intensity;pattern formation;refractory time;calcium oscillations;
We study the spatial dynamics of noise-induced waves in two-dimensional excitable media in dependence on the duration of the artificially imposed refractory time that is introduced to each constitutive system unit after an excitation. Due to the introduction of refractory times, a randomly induced s ...
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: dinamični sistemi;ekscitabilni sistemi;resonanca;intenziteta hrupa;prostorska resonanca;inherentna prostorska resonanca;prostorska dekoherenca;dynamic systems;noise;spatiotemporal noise;intensity;spatial resonance;inherent spatial resonance;spatial decoherence;excitable media;
Stochasticity has recently emerged as being a potent promoter of cooperative behaviour in systems developed under the framework of evolutionary game theory. In the spatial prisoner's dilemma game, the fitness of players adopting the cooperative strategy was found to be resonantly dependent on the in ...
Leto: 2006 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci
Oznake: fizika;biologija;pouk fizike;pouk biologije;oscilacije;matematični modeli;
Minimale Modelle der Oszillatoren in der Physik und Biologie
Leto: 2006 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;voda;kroženje vode;vpliv človeka;oskrba z vodo;onesnaženost okolja;osnovne šole;
Kroženje vode v naravi je proces, ki ga zaradi ključnega pomena pri ohranjanju življenja na Zemlji obravnavamo že na razredni stopnji izobraževanja. Pri proučevanju tega procesa se moramo zavedati, da je to eden izmed zelo kompleksnih naravnih sistemov, saj na posamezne procese znotraj sistema vpliv ...
Leto: 2014 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Št. zadetkov: 77
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: