Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 8
Diplomsko delo
Oznake: elektronika;pretvorniki;tranzistorji;diode;dinamična analiza;pulznoširinski modulator;
Analiza Čuk-ovega DC/DC pretvornika : diplomsko delo visokošolskega študija
Leto: 1997 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: sinhronski motorji s trajnimi magneti;določitev parametrov;regulacija hitrosti;
Cilj naloge je določiti parametre sinhronskega motorja s trajnimi magneti in parametre regulatorjev. V diplomi je opisan postopek določitve parametrov motorja in regulatorjev. Meritve in preizkuse smo opravili s pomočjo krmilnega sistema dSpace. Uspešnost določitve parametrov smo preverili tako, da ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Magistrsko delo
Oznake: daljnovodi;električno polje;magnetno polje;numerični izračuni;3D predstavitve;
V magistrski nalogi so prikazane različne 3D predstavitve elektromagnetnega sevanja nadzemnih vodov, da bo le–to razumljivo čim širšemu krogu ljudi, ki niso eksperti za tovrstno področje. Poudarek je na izpostavljenosti ljudi vplivom elektromagnetnega sevanja, zato smo naredili poenostavljen numerič ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: celulozna vlakna;polietilentereftalat;hitozan;funkcionalizacija;ATR FT-IR;Raman;
V nalogi je izvedena protimikrobna funkcionalizacija dveh vlaknotvornih polimerov (naravni polimer: celuloza, sintetični polimer: polietilentereftalat) ki se najpogosteje uporabljata v najnaprednejših panogah kot so embaliranje živilskih izdelkov, razvoj novih medicinskih in sanitetnih materialov, t ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Magistrsko delo
Oznake: celuloza;hitozan;Candida albicans;atomska emisijska spektroskopija;potenciometrične titracije s kalijevo ion-selektivno elektrodo;magistrske naloge;
V nalogi bosta z vidika protimikrobnega učinka raziskana hitozan v raztopini, kot tudi celuloza funkcionalizirana s hitozanom. Hitozan poseduje protimikrobne lastnosti, kar pa zavisi od številnih dejavnikov, kot recimo števila protoniranih aminskih skupin, molske mase, topila, itd... Običajno protim ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: tekstilna vlakna;celulozna vlakna;lignocelulozna vlakna;
Zaradi čedalje globlje ekološke ozaveščenosti in okoljevarstvenih zahtev obravnavamo v sodobnem času izdelavo, uporabo in odstranjevanje materialov veliko bolj kritično. Naravna celulozna vlakna so v tem pogledu izkazala svojo kakovost in popolnoma izpolnila vse ekološke kriterije. Naravna celulozna ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: vrhunski šport;rokomet;trening;trenerji;diplomska dela;
V svoji diplomski nalogi sem predstavil naloge in ključno vlogo trenerja v razvoju sodobnega rokometa in pri oblikovanju vrhunskih športnikov. V uvodu sem zapisal nekaj podatkov o zgodovinskem pregledu športa, predvsem rokometa, ter o načinu financiranja športa. Navezal sem se na zakonsko osnovo za ...
Leto: 2012 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: fižol;genski viri;genska raznolikost;žlahtnjenje;genska banka;
Leto: 2012 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Št. zadetkov: 8
Ključne besede:

Leto izdaje:Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:


Jezik: