Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 17
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: green ham traits;ham;carcass quality;Kraški pršut;dry-cured ham;technological quality;chemical composition;sensory traits;
Leto: 2012 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Ni določena
Oznake: imunokastracija prašičev;opazovanje vedenja;spolni vonj;vpliv bolezni;dobro počutje živali;
Glede na predvideno prepoved kirurške kastracije pujskov brez anestezije in analgezije do leta 2018 je presoja alternativ kirurške kastracije aktualna tema. Osnovni cilj te raziskave je bil primerjati vedenje ter pojavnost spolnega vonja pri dveh alternativah, reji merjaščkov in imunokastratov. Izho ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: pršut;trajanje soljenja;vsebnost soli;proteoliza;
V raziskavi smo preučevali možnost zmanjševanja vsebnosti soli v kraškem pršutu s skrajševanjem časa soljenja. V ta namen smo pršute razdelili v tri skupine glede na trajanje soljenja: 8 (kratko soljenje), 11 (srednje soljenje) in 15 dni (dolgo soljenje; običajna praksa). Soljenju je sledila faza po ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: pršut;trajanje soljenja;vsebnost soli;proteoliza;
V raziskavi smo preučevali možnost zmanjševanja vsebnosti soli v kraškem pršutu s skrajševanjem časa soljenja. V ta namen smo pršute razdelili v tri skupine glede na trajanje soljenja: 8 (kratko soljenje), 11 (srednje soljenje) in 15 dni (dolgo soljenje; običajna praksa). Soljenju je sledila faza po ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: pršut;NIR spektroskopija;tekstura;barva;
V raziskavi smo preučevali uspešnost napovedovanja barve in teksture pršuta z uporabo bližnje infrardeče (NIR) spektroskopije. Osredotočili smo se na uporabnost dveh različnih spektrometrov: laboratorijskega spektrometra (NIR Systems 6500) in prenosnega spektrometra s sondo (LABSPEC®5000). V raziska ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: hidrolizirajoči tanini;merjasci;spolni vonj;kakovost mesa;
V raziskavi smo ugotavljali vpliv hidrolizirajočih taninov na nalaganje substanc spolnega vonja ter kakovost mesa merjascev. Uporabili smo 51 merjascev križancev, pasem Landrace in Large White. Prašiči so bili razdeljeni v 4 poskusne skupine: kontrolna skupina (K) (12 živali) je dobivala komercialno ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: merjasci;kastrati;trdota;kakovost mesa;
Zaradi predvidene prepovedi kirurške kastracije pujskov v EU so potrebne raziskave alternativ; ena od njih, ki naj bi se najverjetneje uveljavila, je reja merjascev. Kljub nekaterim prednostim, ki jih reja merjascev predstavlja v primerjavi s kastrati, pa obstajajo indikacije, da je kakovost mesa me ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: mesni izdelki;barva;krmni dodatki;antioksidanti;
V diplomski nalogi smo ugotavljali vpliv vključevanja krmnih dodatkov z antioksidativnim potencialom na barvo mesnih izdelkov (suhe vratovine in pancete). Vzorci mesnih izdelkov so izhajali iz poskusa, v katerem so prašiči v obdobju pitanja (60-130kg) dobivali krmo z različnimi krmnimi dodatki. Kont ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: pigs;carcass quality;meat;breeding programs;Slovenia;
The aim of the present study was the comparison of carcass and meat quality traits of commercial pigs of various crossbreeds from two major Slovenian herds. The analysis is based on phenotypic data from field trials which have been collected in the last past five years within the Slovenian breeding ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: kakovost mesa;kemijska sestava;kraški pršut;mesni izdelki;meso;post-kolonska derivatizacija;proste aminokisline;pršut
Leto: 2012 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Št. zadetkov: 17
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: