Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 12
Izvirni znanstveni članek
Oznake: depresija;družinska medicina;zdravniki;podiplomsko izobraževanje;kvaliteta dela;
Okrog 60 odstotkov depresivnih oseb pride v ambulanto splošnega zdravnika. Zdravniki so mnogo bolj usposobljeni za razpoznavanje in ocenjevanje telesnih motenj kot duševnih. Namen raziskave je izpostaviti vpliv ustreznega znanja inrazvitih strokovnih spretnosti s področja psihiatrije, ki naj bi splo ...
Leto: 2003 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Doktorska disertacija
Oznake: narkomanija;moški;heroin;farmakoterapija;metadon;buprenorfin;morfin s podaljšanim sproščanjem;neželeni učinki;spolne motnje;Slovenia;Slovenija;
Leto: 2017 Vir: Medicinska fakulteta (UL MF)
Doktorska disertacija
Oznake:
doktorska disertacija
Leto: 2007 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: mladostniki;družina;družinski odnosi;depresivnost;samospoštovanje;avtodestruktivnost;samomorilno vedenje;Slovenija;young people;family;depression;self-respect;suicide;
Glede na visoko stopnjo samomorilnosti v slovenski mladostniški populaciji (20 na 100.000) smo poskušali v raziskavi pokazati povezave med avtodestruktivnim vedenjem slovenskih srednješolcev in njihovo družinsko situacijo. V raziskavi je sodelovalo 4706 srednješolcev po načelih reprezentativnega vzo ...
Leto: 1998 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: adolescenca;depresija;medicina
In the present study, depression and anxiety were evaluated in a sample of 81 secondary school-aged adolescents, hospitalised at the Adolescent Department, Centre for Mental Health, Ljubljana. The results were compared with those obtained in a control group of 122 secondary school students. The purp ...
Leto: 1996 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: srednješolci;mladostniki;samomori;družina;samospoštovanje;depresija;suicidalna ideacija;
The aim of the research was to assess the correlation between suicidal ideation and other risk factors for suicide in the representative sample of 4706 Slovene high school students in the age span from 14 to 19 years. 55,2% of the girsl and 31,1% of the boys reported suicidal ideation. We compared t ...
Leto: 1997 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Pregledni znanstveni članek
Oznake:
Type 1 diabetes is one of the more common chronic conditions in childhood and adolescence. It is an autoimmune disorder that leads to destruction of beta cells in the pancreas and consequently hyperglycemia. Presently, approximately700 children, adolescents and students up to the age of 25 years fro ...
Leto: 2012 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Strokovni članek
Oznake: Medicinska falkulteta;izobraževanje;sporazumevanje;
Changes of curriculum in medicine and dental medicine at the Medical Faculty Ljubljana according to Bologna declaration has been started in the academic year 2009/10. New curriculum at the Medical Faculty of Ljubljana introduced early clinical exposure for first-year medical students through the sub ...
Leto: 2011 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: nevrološke bolezni;nevrokirurške bolezni;psihiatrične bolezni;možgani;stroški zdravstva;
Whereas there are many publications on disorders of, for instance, heart or kidney function, there are few, if any, on brain disorders, which are traditionally viewed separately as mental, neurological or neurosurgical disorders. There are, however, marked similarities and shared interests between t ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: parents;adolescents;substance abuse;self-esteem;family climate;depression;
Problem: Stanje odvisnosti pri mladostnikih, ki smo ga določili na nominalni ravni ter opredelili kot neodvisno spremenljivko, smo ugotavljali v zvezi z naslednjimi odvisnimi spremenljivkami: mladostnikova raven samospoštovanja, depresivnosti in ocena družinskega vzdušja ter starševska izraženost ka ...
Leto: 2010 Vir: Repozitorij Univerze na Primorskem (RUP)
Št. zadetkov: 12
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:Jezik: