Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 3
Pregledni znanstveni članek
Oznake: varjenje;zvarni spoji;konstrukcijska jekla;razpokljivost v hladnem;večvarkovni var;temperatura predgrevanja;
Problematika varivosti malolegiranih konstrukcijskih jekel se kaže tudi v fenomenu razpokljivosti v hladnem. V raziskavi je namenjena posebna pozornost nastajanju razpok v hladnem v večvarkovnem strjenem varu. Razpokljivost v hladnem v strjenem varu preprečujemo s predgrevanjem, za zagotovitev ustre ...
Leto: 2000 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: varjenje;zvarni spoji;trdnostna neenakost;omejevanje plastične deformacije;koncept prenosljivosti;welding;welded joints;strength mismatching;plastic constraint;transferability concept;
Razlike mehanskih lastnosti med posameznimi področji vara vplivajo na porazdelitev plastičnih deformacij na konici razpoke že med izvajanjem lomno mehanskega preizkušanja in s tem tudi na velikost lomne žilavosti. Spremembe omejevanja plastične deformacije med lomnomehanskim preizkušanjem še dodatno ...
Leto: 2000 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: varjenje;varjenje v zaščiti plina;visokotrdnostna malolegirana konstrukcijska jekla;mikrostruktura;martenzitno-avstenitne strukturne faze;visokotrdnostna nizko legirana jekla;var;toplotno vplivano področje;hitrost ohlajevanja;arc welding;high-strength low-alloy steels;microstructure;martensite-austenite constituents;weld metal;heat-affected zone;cooling rate;
Martenzitno-avstenitne sestavine v varu in na toplotno vplivanem področju drastično zmanjšujejo lomno žilavost zvara. Zaradi tega je treba posebno pozornost nameniti nastanku teh sestavin pri večvarkovnem varjenju visokotrdnostnih jekel z visoko vneseno energijo. V članku je opisan vpliv martenzitno ...
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Št. zadetkov: 3
Ključne besede:

Leto izdaje:
Avtorji:


Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: