Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 162
Pregledni znanstveni članek
Oznake: matematika;algebra;prakolobar;komutirajoča preslikava;funkcijska identiteta;Banachova algebra;odvajanje;Liejeve algebre;linearni ohranjevalci;mathematics;commuting map;functional identity;prime ring;Banach algebra;derivation;Lie theory;linear preservers;
Preslikava ▫$f$▫ na kolobarju ▫$A$▫ je komutirajoča, če ▫$f(x)$▫ komutira z ▫$x$▫ za vsak ▫$x$▫ iz ▫$A$▫. Članek opiše razvoj teorije komutirajočih preslikav in njenih aplikacij. Obravnavane so naslednje teme: komutirajoča odvajanja, komutirajoče aditivne preslikave, komutirajoče sledi mulitiaditivn ...
Leto: 2004 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: matematika;funkcionalna analiza;teorija operatorjev;avtomorfizem;Banachova algebra;izrek o gostoti;spektralno omejena preslikava;mathematics;functional analysis;operator theory;automorphism;Banach algebra;density theorem;spectrally bounded map;
Podana je razširitev Jacobsonovega izreka o gostoti na Banachove algebre z avtomorfizmi. Zatem so obravnave aplikacije tega izreka. Med drugim so karakterizirani avtomorfizmi ▫$\alpha$▫ na Banachovi algebri z lastnostjo, da je preslikava ▫$\alpha-1$▫ spektralno omejena.
Leto: 2002 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: matematika;algebra;funkcijske identitete;aditivne preslikave;odvajanja;komutirajoče preslikave;mathematics;functional identities;additive maps;derivations;commuting maps;
Wong, Tsai-Lien: A special functional identity in prime rings. - Commun. Algebra 32, No.1, 363-377 (2004). [ISSN 0092-7872; ISSN 1532-4125]
Leto: 2005 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: matematika;algebra;jordanske elementarne preslikave;prakolobarji;idempotenti;aditivnost;aditivne preslikave;mathematics;Jordan elementary maps;prime rings;idempotents;additivity;additive maps;
Li, Pengtong; Jing, Wu: Jordan elementary maps on rings.- Linear Algebra Appl. 382, 237-245 (2004). [ISSN 0024-3795]
Leto: 2005 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: matematika;funkcionalna analiza;Liejeva odvajanja;mathematics;functional analysis;Lie derivation;symmetric amenability;
Alaminos, J.; Mathieu, M.; Villena, A.R.: Symmetry amenability and Lie derivations. - Math. Proc. Camb. Philos. Soc. 137, No.2, 433-439 (2004). [ISSN 0305-0041; ISSN 1469-8064]
Leto: 2005 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: matematika;algebra;jordanska odvajanja;jordanski ideali;prakolobarji;aditivne preslikave;mathematics;Jordan derivations;Jordan ideals;prime rings;additive mappings;
Ashraf, Mohammad; Nadeem-ur-Rehman: On Jordan ideals and Jordan derivations of prime rings. - Demonstr. Math. 37, No.3, 517-523 (2004). [ISSN 0420-1213]
Leto: 2005 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: matematika;algebra;posplošene funkcijske enakosti;posplošene polinomske enakosti;razširjeni centroidi;mathematics;generalized functional identities;generalized polynomial identities;extended centroids;
Eremita, Daniel: On some special generalized functional identities. - Taiwanese J. Math. 8, No.2, 191-202 (2004). [ISSN 1027-5487]
Leto: 2005 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: matematika;algebra;prakolobarji;odvajanja;algebraičnost;avtomorfizmi;mathematics;prime rings;skew-derivations;algebraicity;automorphisms;Martindale quotient rings;
Chuang, Chen-Lian; Lee, Tsiu-Kwen: Algebraic $q$-skew derivations. - J. Algebra 282, No.1, 1-22 (2004). [ISSN 0021-8693]
Leto: 2005 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: matematika;algebra;asociativna superalgebra;razširjeni centroid;superodvajanje;superbiodvajanje;funkcijsks identiteta;mathematics;associative superalgebra;extended centroid;superderivation;superbiderivation;functional identity;
Fosner, Maja: On the extended centroid of prime associative superalgebras with applications to superderivations. - Commun. Algebra 32, No.2, 689-705 (2004). [ISSN 0092-7872; ISSN 1532-4125]
Leto: 2005 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: matematika;algebra;asociativna superalgebra;funkcijska identiteta;mathematics;▫$d$▫-free set;quasi-polynomial;functional identity;
Chebotar, M.A.; Fong, Yuen; Shiao, Long-Sheng: On functional identities involving quasi-polynomials of degree one. - Commun. Algebra 32, No.9, 3673-3683 (2004). [ISSN 0092-7872; ISSN 1532-4125]
Leto: 2005 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Št. zadetkov: 162
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: