Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 9
Izvirni znanstveni članek
Oznake: anti-connectivity;variable connectivity index;▫$pK_a▫$;prediction;
Variable connectivity model for determination of pKsuba values for selected organic acids
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Ni določena
Oznake: α-pinen;singletni kisik;HPLC;SOA;
Raziskal sem reakcijo α-pinena s singletnim kisikom zaradi pomena v okolju. Ta se namreč v atmosferi oksidira, pri čemer nastajajo SOA. α-pinen sem reagiral s singletnim kisikom, pri čemer sem za tvorbo singletnega kisika uporabili metilen modro. Razvil sem metodo in optimiziral ločbo α-pinena in na ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: divjačina;divjačinsko meso;meso jelenov;meso divjih prašičev;geografsko poreklo;Slovenija;Poljska;PCB;poliklorirani bifenili;pesticidi;maščobne kisline;
Razvoj analitske metode za določanje vsebnosti polikloriranih bifenilov v divjačinskem mesu različnih lokacij
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: analizna kemija;analitska kemija;kemijska struktura spojin;spektralna analiza;masna spektrometrija;MLR;MS odzivni faktorji;QPSR;napoved;deskriptorji;hlapne organske spojine;VOC;zrak;atmosfera;QSPR;prediction;MS responce factors;
Modeling of the mass spectrometric response factors in non-target analysis
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Cryotrap/SPME/GC/MS method for profiling of monoterpenes in cheese and their clustering according to geographic origin
Leto: 2013 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: kemijska informatika;matematična kemija;analizna kemija;kemijska analiza;plinska kromatografija;GC;napoved retencijskih indeksov;rentencijski indeksi;
Prediction of gas chromatographic retention indices using varialble connectivity index
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: organochlorine pesticides;soxhlet extraction;extraction florisil;ECD;meat;
Modification of method for the determination of organochlorine pesticides in meat samples
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Magistrsko delo
Oznake: gradbeništvo;magistrska dela;adsorbljivi organski halogeni (AOX);pitna voda;odpadna voda;površinske vode;
Adsorbljivi organski halogeni (AOX) so skupni parameter, ki je merilo za vsebnost organsko vezanih halogenov (Cl, Br, I). Določamo jih v površinski, pitni in odpadni vodi, pa tudi v prsti in izcednih vodah iz deponij. Prisotnost AOX-ov v vodah je v večini primerov antropogeno pogojena, lahko so tudi ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Potato virus Y (PVY) subgroup discrimination;reverse transcription real time polymerase chain reaction (RT-qPCR);multiple single nucleotide polymorphisms interrogation assay (SNaPshot);bioassay;Potato tuber necrotic ringspot disease (PTNRD);
Assessment of SNaPshot and single step RT-qPCR methods for discriminating Potato virus Y (PVY) subgroups
Leto: 2013 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Št. zadetkov: 9
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:


Jezik: