Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 131
Video in druga učna gradiva
Oznake: računalniško modeliranje;računalniška dinamika tekočin;algoritmi;modeliranje;mehanika tekočin;prenos toplote;učbeniki;Računalništvo;Učbeniki za visoke šole;Računalniško modeliranje;
Tradicionalne metode razvoja, ki temeljijo na tehniki preizkušanja in analitično-empiričnih računskih metodah, vse bolj nadomešča uporaba računalniških simulacijskih orodij. Da bi sodobni inženir lahko izkoristil potencial simulacijskih orodij, mora najprej dobro razumeti fizikalno dogajanje, na kat ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: klimatizacija;prezračevanje;bazenski prostor;vlaga;računalniška dinamika tekočin;numerična simulacija;
V diplomskem delu smo s pomočjo računalniškega programa na osnovi računalniške dinamike tekočin izvedli stacionarno numerično analizo toplotnih in tokovnih razmer v bazenskem prostor, ter odvajanje vlažnosti. Prikazali smo probleme prezračevanja bazenskih prostorov in analizirali obstoječe stanje. D ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: energetski pregled;temperaturna porazdelitev;eksperimentalna metoda;numerična metoda;
V diplomski nalogi sta predstavljena eksperimentalna metoda in numerična metoda, s katero smo določili temperaturni profil v ogrevani terminalski učilnici. Analizirali smo temperaturno porazdelitev zraka v učilnici, ki je lokalno greta s klasičnim toplotnim prenosnikom (radiatorjem) s stalno tempera ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: turbinski stroji;radialni ventilator;numerična analiza;mehanika tekočin;dinamika;
Eksperimentalna in numerična analiza obratovalnih karakteristik radialnega turbostroja : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Doktorska disertacija
Oznake: vodne turbine;vodna energija;močno vezane simulacije;računalniška dinamika tekočin;metoda končnih elementov;Hidrokinetične turbine;Disertacije;Darrieusove turbine;Delovanje;
Za pridobivanje energije iz vodotokov se v zadnjem času uporabljajo tudi turbine, ki so postavljene prosto v tok in predstavljajo bistveno manjši poseg v prostor kot običajne elektrarne. Postopki za preračun zmogljivosti tovrstnih turbin temeljijo na različnih aerodinamičnih modelih, medtem ko so se ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: aksialni ciklon;ciklon;čiščenje prahu;elektro obločna peč;procesne naprave;
Diplomsko delo zajema čiščenje prahu iz elektro obločne in ponovčne peči z aksialnim ciklonom, njegovo učinkovitost, opis in umestitev v celotni sistem zajemanja prahu v jeklarni podjetja ŠTORE STEEL d.o.o.. Uvod zajema opis tehnološkega procesa izdelave jekla in umestitev elektro obločne in pono ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: računalniška dinamika tekočin;ANSYS fluent;numerična analiza;razžvepljevalnik dimnih plinov;
Pospešen razvoj industrije v zadnjih desetletjih je doprinesel k povečani porabi električne energije. Proizvodnja te vrste energije, zlasti iz fosilnih goriv, je botrovala k znatnemu onesnaževanju okolja. Zato je posledično svetovna skupnost sprejela ukrep Kjotskega protokola in okoljskega certifika ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: računalniška dinamika tekočin;avtodom;HVAC;ogrevanje;numerična simulacija;indeks PMV;indeks PPD;
V diplomskem delu smo s pomočjo računalniške dinamike tekočin analizirali stacionarno stanje notranjosti ogrevanega avtodoma v zimskih razmerah. Robne pogoje za računalniški model avtodoma smo pridobili z meritvami na realnem vozilu. Rezultate računalniškega modela smo primerjali z rezultati meritev ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: digestorij;računalniška dinamika tekočin;tokovno polje;varnost v laboratoriju;
Digestorij je osrednja procesna naprava za zagotavljanje varnosti v laboratoriju. V podjetju Krka d.d. so v delovni prostor nekaterih naprav zaradi priročnosti namestili police, na katerih hranijo kemikalije. Modificiran delovni prostor ima drugačno uspešnost pri odplinjanju škodljivih plinov kot ne ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: sušenje;razpršilni sušilnik;lebdeči sloj;analiza;toplota;
Namen diplomske naloge je preučiti vpliv najpomembnejših parametrov na proces sušenja mleka. Parametri, ki sem jih spreminjal, pa so: Vstopna temperatura zraka v sušilnik, vstopna temperatura koncentrata, vlažnost snovi, prostorninski pretok snovi in pa temperatura okoliškega zraka. S spreminjanjem ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Št. zadetkov: 131
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: