Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 254
Strokovni članek
Oznake: naravne nesreče;Slovenija;
Mednarodna vpetost Slovenije v raziskovanje naravnih nesreč
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Doktorska disertacija
Oznake: gradbeništvo;disertacije;hidrologija;hranila;zvezne meritve;porečje Padeža;rudarjenje podatkov;modeliranje;
Hidrološke kontrole sproščanja hranil v porečjih
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Magistrsko delo
Oznake: gradbeništvo;magistrska dela;II. VOI;preskrba s pitno vodo;odvod odpadne vode;dezinfekcija zajete vode;MKČN;RČN;SBR;MBR;
V magistrskem delu je predstavljen predlog ureditve preskrbe s pitno vodo in odvod odpadnih voda v naselju Strmec na Predelu. Po terenskem ogledu in podrobnejši analizi naselja smo ugotovili, da slednje nima primerno urejene oskrbe in distribucije pitne vode, odvod odpadne komunalne vode pa je ureje ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Doktorska disertacija
Oznake: doktorske disertacije;erozija tal;Dragonja;ekohidrologija;hidromorfološko stanje;krajinska ekologija;rečni koridor;terenski poskus;transektni zajem podatkov;urejanje vodotokov;
Sintezni postopek ocenjevanja hidromorfološkega stanja rečnih koridorjev, razvit z analizo stanja na reki Dragonji
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Doktorska disertacija
Oznake: strojno učenje;odločitveno drevo;klasifikacija;satelitski posnetki;hidrologija;poplave;Železniki (Slovenija);Ljubljansko barje (Slovenija);
Določitev poplavljenih območij z uporabo daljinskega zaznavanja in strojnega učenja
Leto: 2013 Vir: Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
Oznake: pečna mehanika;Slovenija;hidrometrija;suspendirani rečni material;rečna hidravlika;river mechanics;Slovenia;hidrometry river suspended material;river hydraulics;
Sediment status Slovenia
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: zemeljski plazovi;dialog o tveganjih;faktor vpliva;mednarodno sodelovanje;citati;metrika knjižnih izdaj;landslides;risk dialogue;impact factor;international collaboration;citations;book metrics;
Dissemination of research results is an important part of basic as well as applied research if not the most important one. A large part of research results is published in scientific literature, and since there are many forms of it, the question arises which form is the most visible and attractive t ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Druge monografije in druga zaključena dela
Oznake: gradbeništvo;svetovni gradbeni forum;mednarodna posvetovanja;
Opening address - World construction forum 2019
Leto: 2019 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Diplomsko delo
Oznake: HS;diplomska dela;UNI;poplave;zadrževalniki;Gradaščica;Horjulščica;hidrološki model;HEC-HMS;HEC-RAS;zadrževalnik Brezje;protipoplavna varnost;
Vpliv zadrževalnika Brezje na poplavne vode reke Horjulščice
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Ni določena
Oznake: regionalizacija;vodni viri;upravljanje voda;zakonodaja;Slovenija;
V prispevku je obravnavano vprašanje regionalizacije Slovenije z vidika celostnega upravljanja voda. Pri različnih predlogih delitve Republike Slovenije na regije (od 3 do 14 regij) so se upoštevali zelo različni in zato tudi številni parametri. V prispevku poskušamo prikazati vprašanje regionalizac ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Št. zadetkov: 254
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: