Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 92
Magistrsko delo
Oznake: tirozin kinazni inhibitorji;TKI;ne-tarčni organizmi;odpadne vode;citotoksičnost;genotoksičnost;erlotinib;sorafenib;regorafenib;dasatinib;imatinib mezilat;nilotinib;Danio rerio;jetrne celice rib cebric;celice ZFL;pretočna citometrija;testi mikrojeder;
Tirozin kinazni inhibitorji (TKI-ji) so majhne molekule za tarčno zdravljenje rakavih celic. Po zaužitju se TKI-ji izločijo preko fekalij in urina v vodno okolje ter imajo morebitne škodljive učinke na ne-tarčne organizme, ki v takem okolju živijo. V magistrski nalogi smo raziskovali citotoksično in ...
Leto: 2020 Vir: Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Diplomsko delo
Oznake: marketing;SWOT analiza;metode;strategija trženja;špedicija;
V diplomskem delu so najprej predstavljeni teoretični vidiki procesa strateškega marketinga. Podrobneje je opisana strateška analiza h kateri spada analiza odjemalcev, dobaviteljev in konkurentov ter širše zunanje okolje podjetij. Opisana je tudi SWOT analiza ter opredeljene strateške prednosti, pom ...
Leto: 2009 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: promet;vozilo;varnost v cestnem prometu;svetlobna telesa;dnevne luči;DRL;
Namen, kako preprečiti prometno nesrečo in povečati prometno varnost s pomočjo dnevnih luči, je glavni predmet raziskave tega diplomskega dela. Poskušali smo odgovoriti na glavno vprašanje ali dnevne luči vplivajo na varnost v cestnem prometu. Pričajoče diplomsko delo podaja osnovna dejstva glede o ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: nacionalno gospodarstvo;ekonomija;ekonomska rast;razvoj;regionalno gospodarstvo;Slovenija;regional economics;economic growth;Slovenia;
Analysis of the nature of economic growth of Slovenian economy
Leto: 2003 Vir: Repozitorij Univerze na Primorskem (RUP)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: human capital;economic growth;production function;transition;Slovenia;
The returns to education
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za management (UP FM)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: convergence;labour productivity;economic growth;transition economies;
Need for a new theory of real convergence
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za management (UP FM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: economic growth;sectoral reallocation of labour;total factor productivity;stochastic frontier model;
Human capital and economic growth by municipalities in Slovenia
Leto: 2005 Vir: Fakulteta za management (UP FM)
Magistrsko delo
Oznake: postsocialistične dežele;ekonomika prehoda;ekonomska rast;case study;Slovenija;produkcijska funkcija;delovna sila;človeški kapital;modeli;ekonometrija;
Leto: 2004 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Elaborat, predštudija, študija
Oznake: gospodarstvo;nemenjalni sektor;deregulirane cene;
Model spremljanja dereguliranih cen v nemenjalnem sektorju slovenskega gospodarstva
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za management (UP FM)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: management;inteligenca;družba;kapital;znanje;ekonomija;razvoj;intelligence;society;capital;knowledge;economy;growth;
Human capital and regional economic growth in Slovenia
Leto: 2005 Vir: Fakulteta za management (UP FM)
Št. zadetkov: 92
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: