Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 98
Izvirni znanstveni članek
Oznake: banke;Slovenija;inflacija;cilj;pridruženo članstvo;Evropa;integracijski procesi;Evropska unija;mednarodne ekonomske integracije;monetarna politika;denar;
Končni cilj monetarne politike je zniževanje inflacijske stopnje. Za uspešnost strategije monetarnega ciljanja morajo biti obtočne hitrosti monetarnih agregatov, kakor tudi multiplikatorji monetarnih agregatov, stabilni. Nestabilnost obtočnih hitrosti in multiplikatorjev monetarnih agregatov je lahk ...
Leto: 2001 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Strokovni članek
Oznake: denar;denarne unije;strategija;Evropa;denarna politika;denarni sistemi;Evropska unija;
Strategija monetarne politike v evropski monetarni integraciji
Leto: 1998 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: intervencije;tržni mehanizem;keynesianizem;modeli;
Keynesianizem je še vedno ključna izhodiščna točka za makroekonomske šole. Keynesa so slabosti tržnega mehanizma usmerile na aktivno ekonomsko politiko in poudarjanje povpraševanja. Slabost keynesianizma pa je po Lucasu v nezmožnosti napovedovanja reakcij v gospodarstvu in zato ni čvrstih kriterijev ...
Leto: 2006 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: denarna politika;denarna teorija;denar;ekonomska politika;monetarna politika;makroekonomija;obrestna mera;ekonomske teorije;devizni tečaji;Evropska unija;centralne banke;EMU;Slovenija;
Učinki monetarne politike : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: denarna politika;monetarna politika;centralne banke;cilj;finančni instrumenti;Evropska unija;EMU;
Cilji monetarne politike v Sloveniji : diplomsko delo
Leto: 2005 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: trg delovne sile;brezposelnost;struktura;teorija;metode;Phillipsova krivulja;zaposlovanje;meritve;merila;zavodi;aktivnosti;prednost;programi;finančna sredstva;predstava;Nemčija;demografija;prebivalstvo;starost;reševanje problemov;reforme;delovanje;financiranje;finančna funkcija;politika;javne službe;javne storitvene dejavnosti;organiziranost;javni sektor;Brezposelnost;Diplomske naloge;Teorija;Vrste;Ukrepi;Merjenje učinkovitosti;Delovanje;Brezposelni;Zaposlitvene možnosti;Pomoč;Trg delovne sile;Starostne skupine;Primerjalna analiza;Demografski procesi;Trg dela;Zaposlovalna politika;Iskanje zaposlitve;Prost pretok delovne sile;
Trg delovne sile in brezposelnost v Nemčiji : diplomsko delo
Leto: 2006 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: monetarna politika;fiskalna politika;razvoj;spremembe;EMU;konvergenca;povezanost;mednarodne finance;denarne unije;ekonomskopolitični odnosi;liberalizacija;konkurenčnost;davki;trg delovne sile;pokojninski sistemi;poslovno okolje;visoko šolstvo;davčni sistemi;davek na dodano vrednost;reforme;mednarodni sporazumi;Slovenija;Evropska unija;devizna politika;usklajevanje;pridruženo članstvo;finančni instrumenti;denar;evro;Evropa;prilagajanje;monetarni sistemi;mednarodne ekonomske integracije;enotni trg;integracija;prenosni sistemi;cilj;valuta;European Monetary Union;Diplomske naloge;Monetarne unije;Razvojne možnosti;Finančni sistemi;Mednarodni denarni sistem;Enotna valuta;EURO;Države Evropske unije;European Union;Politično-gospodarski vidik;Gospodarska funkcija;Konvergentni razvoj;Ekonomski učinki;Mehanizem deviznih tečajev;Mednarodni monetarni sistem;ERM;
Razvojne spremembe v Sloveniji ob novi ekonomsko-politični funkciji prevzema evra : diplomsko delo
Leto: 2006 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: regionalna ekonomika;regionalna politika;oblikovanje;ekonomska politika;regionalni razvoj;financiranje;odločanje;socialni vidik;zaposlovanje;prilagajanje;programi;zakonodaja;usklajevanje;Slovenija;Evropska unija;institucije;dežele;država;državna intervencija;struktura;skladi;fond;finančni instrumenti;razvojni projekti;European Union;Diplomske naloge;Strukturni skladi;Kohezivnost;European Regional Development Fund;Sofinanciranje;Ukrepi;European Social Fund;Socialni položaj;Zaposlitvene možnosti;Socialna politika;Programi;European Commission;Mednarodno sodelovanje;Finančna pomoč;Ekonomski odnosi s tujino;Gospodarski razvoj;Pokrajine;Uskladitev;Države Evropske unije;Regionalna politika;Regionalni interesi;Vključevanje;
Instrumenti regionalne politike v EU in Sloveniji : diplomsko delo
Leto: 2006 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: regionalna politika;regionalna ekonomika;agrarna ekonomika;ekonomska politika;regionalni razvoj;financiranje;institucije;delovanje;programi;razvojni projekti;predvidevanje;prihodnost;usklajevanje;finančna sredstva;odločanje;Slovenija;ekonomska pomoč;mednarodne ekonomske integracije;članstvo;Evropska unija;mednarodno finančno sodelovanje;panoge dejavnosti;kmetijstvo;dežele;država;državna intervencija;struktura;skladi;fond;finančni instrumenti;European Union;#The #Instrument for Structural Policy for Pre-Accession;Diplomske naloge;Strukturni skladi;Finančna pomoč;Poljska;Madžarska;Program ISPA;Kmetijska politika;SAPARD;Kohezivnost;2004-;Program Phare;European Commission;Mednarodno sodelovanje;Gospodarska pomoč;Širitev;Pokrajine;Uskladitev;Države Evropske unije;
Regionalna politika Evropske unije in Slovenije pred in po maju 2004 : diplomsko delo
Leto: 2006 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: banke;bančno poslovanje;kreditiranje;krediti;bančne garancije;poslovne banke;bančništvo;jamstvo;finančni kapital;terjatve;borze;borzništvo;kapital;Slovenija;financiranje;posojila;finančna sredstva;finančno poslovanje;tveganje;zavarovanje;boniteta;regulacija;portfolio;finančno upravljanje;upravljanje;merila;ocenjevanje;rizični kapital;metodologija;modeli;operativni plani;likvidnost;finančne ustanove;poslovni rezultati;kreditna sposobnost;denarni tokovi;mednarodne organizacije;mednarodni sporazumi;Basle Committee on Banking Supervision;Basle;Diplomske naloge;Tvegani kapital;Dogovori;Baselski sporazum;Kapitalsko povezovanje;Bančni sistem;Operativni sistemi;Banka Slovenije;Ljubljana;Bančno nadziranje;Bančno tveganje;Bančni posli;Kapitalska ustreznost;Pravna regulativa;Banke;Kreditno tveganje;Vrednostni sistem;Merjenje učinkovitosti;Poslovne banke;Obvladovanje tveganja;Odobravanje kredita;Klasifikacija procesov;Kreditna sposobnost;Upravljanje s tveganji;Razvrščanje v skupine;Poroštvo;Zavarovalne pogodbe;
Kreditno tveganje : diplomsko delo
Leto: 2006 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Št. zadetkov: 98
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: