Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 43
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovenščina;nemščina;madžarščina;frazeologija;frazem;primerjalni frazemi;mentalne lastnosti človeka;kontrastivna frazeologija;
Prispevek obravnava medjezikovna ekvivalenčna razmerja med primerjalnimi frazemi v treh sosedskih jezikih: slovenščini, nemščini in madžarščini. V ospredju raziskave je kontrastivna analiza primerjalnih frazemov, v katerih se zrcalijo mentalne lastnosti človeka. Predpostavljamo, da je delež ekvivale ...
Leto: 2014 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Diplomsko delo
Oznake: velik naslov;dnevni časopis;besediloslovje;stilistika;besedilna vrsta;
Veliki naslovi so pomemben sestavni del vsakega članka, saj služijo uvodu v članek, obenem pa odražajo vsebino. Take naslove najdemo v televizijskih poročilih in vsebinah, v radijskem programu, na internetu in v tisku. Časopisi in revije so polni različnih naslovov, ki bralcu omogočajo, da se osredo ...
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: frazemi;stil;stilni elementi;potopis;frazeološki par;prevajanje;
Frazemi so kot stilni elementi sredstvo za širjenje besedišča in so v opisnih besedilnih vrstah, kakršna je tudi potopis, pogosto prisotni. Vendar pa prevajalci v prevodih ne uporabljajo zmeraj ustreznega frazeološkega para, kar velikokrat povzroči spremembo stila prevoda te besedilne vrste. Name ...
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: frazem;slog;pravljica;pragmatična funkcija;frazeološke ekvivalence;
Nemški jezik vsebuje veliko frazemov, ki v komunikaciji opravljajo različne funkcije: pri čemer lahko vplivajo na to, da je neko besedilo ekspresivnejše, milejše ali ironično. Prav tako pa se skozi frazeme, ki se pojavljajo v tekstu, kaže socialni odnos med dvema komunikacijskima partnerjema oziroma ...
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: strip;slog;slogovna sredstva;medmeti;osebna lastna imena;frazemi;prevod.;
V tej diplomski nalogi so prikazana pomembnejša slogovna sredstva, ki jih pri prevodu stripa ne smemo zanemariti, saj podajajo pomembne informacije. Ta slogovna sredstva so osebna lastna imena, medmeti in frazemi. Namen diplomske naloge je prikazati in opisati izbrana slogovna sredstva, ki se poja ...
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: simbolika barv;slogovna analiza;slogovne figure;Uwe Timm;Rot;pogrebni govor;mikrostrukturna raven;makrostrukturna raven.;
Cilj diplomske naloge je bil predstaviti kakšen vpliv ima simbolika barv v romanu Rot (Rdeče) avtorja Uweja Timma, na karakterizacijo glavne osebe. Raziskala sem simboliko treh barv, ki se v romanu najpogosteje pojavljajo; črna, bela in rdeča. S kontrastivno slogovno analizo originala in slovenskega ...
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: plakati;oglaševanje;prekrivanka;neologizem;besedotvorje;morfologija;
Diplomsko naloga je bila zasnovana s ciljem, da se ugotovi v kolikšni meri nam v današnjem času reklame in s tem plakati ponujajo igranje z besedami, bolje rečeno s tvorjenjem novih besed z besedotvornim načinom kontaminacije oziroma prekrivanja. Dejstvo je, da dandanes ustvarjalci reklam skušajo po ...
Leto: 2013 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: • Argument • Interview • Konklusion (Schlussfolgerung) • Prämissen • Gesprächsanalyse • Transkription;
Der Begriff „Gespräch“ kann als Kommunikation zwischen Menschen erklärt werden. Um ein Gespräch zu führen, sind mindestens zwei Menschen nötig. Wir kennen mündliche und schriftliche Gespräche, wobei wir bewusst oder unbewusst verschiedene Argumente bilden, um unsere Behauptungen zu unterstützen oder ...
Leto: 2013 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: Übersetzung;Fluchwörter;Miles Davis;Jazz;Konnotation;Kontext;
Fluchen ist eines der Phänomene, deren Herkunft bis heute unerklärt bleibt. Einige behaupten, Fluchwörter seien so alt wie die Menschheit selbst. Aber für ein Phänomen, das uns schon so lange begleitet, ist es interessant, dass es bis heute noch nicht ganz definiert ist. Definitionen in Wörterbücher ...
Leto: 2012 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: substantivische Komposita;Typ der substantivischen Komposita;Wortbildung;Wortbildungsbedeutung;
ZUSAMMENFASSUNG In der deutschen Sprache entstehen ständig neue Wörter. Die meisten Wörter entstehen durch Wortbildung, was diesen Bereich für die Forschung sehr interessant macht. Ich fokussierte mich in meiner Arbeit auf die substantivischen Komposita. Die Untersuchung zur Verwendung der substan ...
Leto: 2012 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Št. zadetkov: 43
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: