Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 81
Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid
Oznake: začetni pouk;
Jaz pa berem 2
Leto: 2000 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: književna didaktika;književna vzgoja;komunikacijski modeli;pravljice;
V pričujočem sestavku smo pokazali, na kakšen način je mogoče dosegati s komunikacijskim modelom književne vzgoje, ki ga postopoma uvajamo v vse stopnje šole in in v večino oblik srednješolskega izobraževanja, literarnovedne cilje književne vzgoje enako uspešno kot klasični pouk književnosti, in ist ...
Leto: 2000 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: književna vzgoja;didaktika književne vzgoje;recepcija;recepcijske sposobnosti;
A communicative model of literary education is presented that was used in the new primary school curriculum. It is based on three sciences, which - each within its own framework - explore elements of the communicative situation in the classroom in which the reader and the literary text meet, in the ...
Leto: 1999 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: integrirani pouk;didaktika;književna didaktika;osnovne šole;
Against the background of current heated discussions about the appropriateness of the integrated model of education in the first four years of primary school, the author reviews the model in terms of objectives of both science and literary courses. The fictional worlds of fairy tales and fantastic l ...
Leto: 1998 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: mladinska književnost;književna vzgoja;vrtci;
Encounters with children's literature in the pre-school period should be spontaneous and directed towards a creative voyage through literary worlds, but at the same time aiming at stimulating the child's receptive ability which would help him or her experience a literary work in all its aesthetic an ...
Leto: 1997 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: pouk književnosti;
Avtorica v svojem prispevku identificira generalne cilje splošnega šolskega kurikuluma, ki zadevajo tudi pouk književnosti, ter definira vzgojne, funkcionalne in izobraževalne cilje, ki izhajajo iz same književnosti. Edino odprt kurikulum lahko zagotavlja realizacijo smotrov pouka književnosti.
Leto: 1995 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: književna didaktika;pouk književnosti;
Različni nemški literarnodidaktični sistemi, ki so se uveljavili v času po drugi svetovni vojni, so razkrili številne prednosti in tudi slabosti pri pouku literature, ki ne sme imeti samo didaktične ali vzgojne funkcije, marveč naj bi učenca postopoma pripravil za literarnoestetsko doživetje in mu o ...
Leto: 1996 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Drugi članki ali sestavki
Oznake: metodika slovenskega jezika;
Kako spodbujati branje v šolskih klopeh
Leto: 1994 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovenska književnost;znanstvena fantastika;
V slovenski strokovni literaturi velja znanstvena fantastika za sporen termin.Pomisleki izhajajo iz stališča, da gre v resnici za literarni žanr, ki nima nič skupnega s fantastiko in ki je pravzaprav njeno pravo nasprotje. V članku ugotavljamo, da je šel razvoj znanstvene fantastike v zadnjih dvajet ...
Leto: 1992 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: mladinska književnost;znanstvena fantastika;
Poimenovanje literarnega žanra, ki mu danes rečemo znanstvena fantastika, se kaže ob podrobnejši obravnavi problema izjemno problematično, saj je termin veliko mlajši kot besedila, ki jih danes z njim označujemo. Angleška ustreznica (science fiction) je sicer nastala leta 1926, toda slovenska litera ...
Leto: 1993 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Št. zadetkov: 81
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: