Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 53
Izvirni znanstveni članek
Oznake: računalništvo;kriminaliteta;Slovenija;goljufije;prevare;kazensko pravo;organizirani kriminal;fraud;criminality;deceit;Slovenia;false representation;modern concept of fraud;traditional concept of fraud;computer system;information system;cybercrime;criminal Law;
Slovenian criminal code and modern criminal law approach to computer-related fraud
Leto: 2012 Vir: Pravna fakulteta (UL PF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: kazensko pravo;kazensko sodelovanje;izročitev;predaja;Evropska konvencija o izročitvi;predajni postopki;kazensko procesno pravo;
International criminal cooperation extradition and surrender procedures - modern trends and problems
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Strokovni članek
Oznake: gospodarski kriminal;kazensko pravo;gospodarska kriminaliteta;sporazum o priznanju krivde;kazniva dejanja;gospodarske družbe;kazenska odgovornost;zloraba položaja;tajkuni;Slovenija;
Kako izboljšati kazenski pregon gospodarskega kriminala v Sloveniji
Leto: 2011 Vir: Pravna fakulteta (UL PF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: medicinska napaka;kazensko pravo;kaznivo dejanje;strokovna napaka;zdravnik;zdravstveni delavec;malomarno zdravljenje;medical error;criminal law;criminal offence;medical malpractice;doctor;medical professional;negligent treatment;
Medicine is a risky profession where medical professionals have a duty to do anything in their power to help their patients. However, what if a doctor makes a grievous mistake that leads to the death but could have been avoided? Are moral responsibility and apology to patients´ family enough? Should ...
Leto: 2018 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Doktorska disertacija
Oznake: kazensko pravo;kazniva dejanja;kibernetski kriminal;informacijski sistemi;Konvencija o kibernetski kriminaliteti;KZ-1;disertacije;
Računalniško-informacijski sistemi so popolnoma spremenili delovanje današnje družbe. Tako imenovana tehnološko-informacijska revolucija je drastično posegla v človeške odnose v družbi – predvsem na področje komunikacije in sporazumevanja med ljudmi. Računalniško-informacijski sistemi so se začeli u ...
Leto: 2015 Vir: Pravna fakulteta (UL PF)
Magistrsko delo
Oznake: mladoletniško kazensko pravo;mladoletniško prestopništvo;mladoletni storilec;kazenska odgovornost mladoletnika;statusni delikti;transfer pristojnosti;kazenski postopek proti mladoletnim storilcem;magistrska dela;
Mladoletniki so kot vitalni del naše družbe neločljivo povezani tudi s kazenskim pravom. Že od nekdaj so ljudje verjeli, da mladoletni storilci kaznivih dejanj ne morejo biti obravnavani enako kakor polnoletni storilci. Skozi zgodovinski razvoj se je njihova kazenskopravna obravnava bolj ali manj en ...
Leto: 2017 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Magistrsko delo
Oznake: duševne motnje;duševna manjrazvitost;neprištevnost;kazenska odgovornost;magistrska dela;
Duševna motnja in duševna manjrazvitost sta pojma, ki jima je skupen spremenjen način mišljenja, čustvovanja in zaznavanja. Za osebe z duševno motnjo ali drugo abnormalnostjo velja, da ne razumejo svojih dejanj in njihovih posledic. Sodišče s pomočjo psihiatričnega izvedenca pridobi oceno o duševnem ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: kazniva dejanja;preiskovanje;prikriti preiskovalni ukrepi;predkazenski postopki;pravica do zasebnosti;diplomske naloge;
Pri preiskovanju kaznivih dejanj se preiskovalci soočajo z izzivi kako pridobiti pomembne dokaze. V nekaterih primerih jih ne morejo dobiti pri normalni preiskavi, bodisi, ker so jih osumljenci zabrisali, ali pa niso bili zadostni za obsodbo. V teh primerih se lahko uvedejo prikriti preiskovalni ukr ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Magistrsko delo
Oznake: zloraba elektronskih komunikacij;kibernetski kriminal;kibernetski prostor;kibernetska kriminaliteta;kazniva dejanja informacijske tehnologije;telekomunikacije;konvencija o kibernetski kriminaliteti;kazenski zakonik;KZ-1;magistrska dela;
Telekomunikacijske tehnologije predstavljajo enega izmed bistvenih elementov tehnološkega razvoja, ki ključno vplivajo na sedanjost in prihodnost delovanja sodobne družbe. V obdobju zadnjih štirih desetletij smo bili priča korenitim spremembam na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IK ...
Leto: 2018 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Magistrsko delo
Oznake: silobran;kazensko pravo;kazenski zakonik;mednarodno kazensko pravo;anglosaški pravni sistem;primerjalna analiza;magistrska dela;
Magistrska naloga primerja ureditev instituta silobrana v izbranih državah z evropskim kontinentalnim pravom in državah t. i. sistema common law. Obrambno dejanje silobrana je navadno posledica protipravnega napada na življenje ali telesno integriteto posameznika. V sodobnem pravnem svetu takšno rav ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Št. zadetkov: 53
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: