Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 18
Izvirni znanstveni članek
Oznake: kemijsko procesno inženirstvo;mešanje;mešalni sistemi;časi pomešanja;cilindrična posoda;tračno mešalo;reologija;reološke meritve;reološko obnašanje vodnih polisaharidnih sistemov;polisaharidi;
Mixing times in water-based polysaccharide systems in cylindrical vessels with various impellers
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: mešanje;poraba energije;kavitacija;reologija;Rushtonove turbine;mixing;aerating;power consumption;cavity structures;rheology;carboxymethyl cellulose;Rushton turbine;
Power consumption in mixing and aerating of shear thinning fluid in a stirred vessel
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: NBR;polarnost;sekundarna struktura;dinamične mehanske lastnosti;
V delu so preučevane mehanske lastnosti zmesi polarnih kavčukov NBR različnih vsebnosti ACN z reološkim obravnavanjem razpada njihove sekundarne strukture pri različnih pogojih. Pri tem so bile uporabljene dinamične eksperimentalne metode in izvedena merjenja frekvenčnih, deformacijskih in temperatu ...
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: kemijsko procesno inženirstvo;reologija;reološke lastnosti;viskoelastične lastnosti;vodne disperzije;modeliranje;sol-gel prehod;šibki geli;hidrofilni biopolimeri;polimeri;CMC;hydrophilic biopolymers;viscoelastic properties;modelling;sol-gel transition;
Viscoelastic properties of hydrophilic polymers in aqueous dispersions
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: reologija;omakanje;površinsko aktivno sredstvo;reološki dodatek;viskoelastičnost;vodne suspenzije ▫$TiO_2$▫;rotacijski reometer z nastavljivo strižno hitrostjo;
Preučevali smo vpliv različnih koncentracij površinsko aktivnega sredstva in reološkega dodatka na reološke lastnosti vodnih premazov, namenjenih omakanju kovinskih predmetov pri različnih kontinuirnih strižnih razmerah z rotacijskim reometrom z nastavljivo strižno hitrostjo. Z različnimi merilnimi ...
Leto: 1998 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Magistrsko delo
Oznake: nematski tekoči kristali;elektromagnetno valovanje;dvolomnost;polarizacija svetlobe;topološki defekti;
Modeliranje širjenja svetlobe vzdolž ograjenih tekočekristalnih defektnih linij
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Doktorska disertacija
Oznake: light;nonlinear optics;singular optics;lensing;waveguiding;nematic liquid crystals;topological defects;numerical methods;
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)
Oznake:
Shapeable particles in nematic colloids
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
Oznake: liquid crystals;colloids;laser tweezers;Laguerre-Gaussian beam;nematic defect structure;optical imprinting;
Complex optical field-induced defect structures are presented in nematic and chiral nematic liquid crystals, as imprinted by Laguerre-Gaussian (LG) laser beams. Our modeling study is based on the phenomenological free energy approach, which dielectrically couples the nematic optical axis with the po ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: nematic liquid crystals;nematic shells;
Modelling of microparticles confined to nematic liquid crystal shells
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Št. zadetkov: 18
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: