Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 71
Izvirni znanstveni članek
Oznake: enciklopedije;leksikoni;vrednotenje;avtarkija;kodifikacija;
Prikazan je zgodovinski razvoj Enciklopedije Slovenije. Opozori se na vsebinske omejitve, ki jih je ob konceptualni zasnovi naložil čas. Poleg ideoloških omejitev, ki jih je v prvih zvezkih diktiral marksizem kot tisti svetovni nazor skozi katerega naj bi avtorji geselskih člankov ovrednostili vse p ...
Leto: 1999 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: založništvo;produkcija knjige;procesi;recenzija;prikaz knjige;
Book production
Leto: 2013 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Strokovni članek
Oznake: založništvo;knjigotrštvo;knjige;e-knjige;branje;bralne navade;raziskave;Slovenija;
V pričujočem besedilu želimo predstaviti in umestiti v analizo koncept porabe knjige in slovensko porabo knjige postaviti v evropski kontekst. Pokazali bomo na številne probleme, vezane na evropske knjižne statistike, zaradi katerih je ugotavljanje razširjenosti in uporabe knjige v različnih evropsk ...
Leto: 2009 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: elektronske knjige;elektronsko založništvo;tiskanje;tisk;
Članek analizira razloge, zaradi katerih, navkljub drugačnim napovedim sredi devetdesetih let, elektronska knjiga še ni izpodrinila tiskane. Opozarja, da razlogi za to niso zgolj tehnološke narave, ampak so v prvi vrsti sociološki in ekonomski. Poslovni model knjižnega založništva namreč temelji na ...
Leto: 2007 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: univerza;visoko šolstvo;Slovenija;reforme;Univerza v Ljubljani;
Bolonjska reforma kot etnološki fenomen
Leto: 2006 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: knjige;založništvo;učbeniki;Slovenija;Evropska unija;Finska;primerjalne študije;
Članek se navezuje na - tudi v Knjižnici predstavljeno - evropsko raziskavo o konkurenčnosti evropskih knjižno-založniških industrij in pokaže, da je bila v njej uporabljena vprašljiva metodologija. Predlaga nov pokazatelj konkurenčnosti, povprečno rentabilnost posameznega knjižnega naslova, in z nj ...
Leto: 2002 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: knjige;založništvo;knjižni trg;založbe;Evropska unija;Slovenija;
Avtor na podlagi raziskave o kompetitivnosti evropskih založniških industrij, ki jo je leta 2000 objavila Evropska komisija, analizira slovensko knjižno založništvo. Ugotavlja, da je bila v času raziskave, med leti 1995-97, konkurenčnost slovenskega knjižnega založništva nadpovprečna, saj je bilo po ...
Leto: 2001 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: knjiga;komunikacijsko sredstvo;informacijska revolucija;založništvo;tisk;
Članek analizira knjigo kot komunikacijsko sredstvo, s posebnim poudarkom na spremembah, ki jih je v evropski civilizaciji v 15. in 16. stoletju povzročil izum tiska. Članek pokaže, da se je kultura tiska od rokopisne kulture ločila predvsem po bistveno večji količini podatkov, ki jih je imela na vo ...
Leto: 2001 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Republika Slovenija;založbe;založništvo;antikapitalizem;tržni mehanizmi;monopol;
Slovensko založništvo med nekapitalizmom in antikapitalizmom
Leto: 1997 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Ni določena
Oznake: založništvo;tržni mehanizmi;izum tiska;digitalno komuniciranje;elektronske knjige;
Kovačeva knjiga Od katedrale do palačinke primerja prelom, ki ga je izum tiska povzročil v zgodnji novoveški Evropi s prelomom, ki ga je v sodobni civilizaciji povzročil pojav svetovnega spleta in digitalnega komuniciranja. Avtor analizira številne razlike in podobnosti med obema komunikacijskima re ...
Leto: 2013 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Št. zadetkov: 71
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: