Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 51
Diplomsko delo
Oznake: regulacija struge;Glinščica in Pržanec;alge;perifiton;bioindikator;samočistilna sposobnost;
Perifitonska združba v potoku Glinščica
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: kali;alpsko območje;makroinvertebrati;makrofiti;sestava združb;okoljski dejavniki;
Preučevali smo združbe vodnih makroinvertebratov (MI) in makrofitov (MF) ter medsebojne povezave v 16 izbranih kalih na obrobju Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alp. Ugotavljali smo povezave med okoljskimi dejavniki in strukturo omenjenih združb ter vplive teh dejavnikov na taksonomsko sestavo in pe ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: perifiton;Sava;kremenaste alge;kakovost voda;diverziteta;
Predmet raziskave je vpliv nadmorske višine in okoljskih dejavnikov na strukturo perifitonskih združb kremenastih alg v reki Savi od njenega izvira na Zelencih do Jesenic na Dolenjskem. Na devetih vzorčnih mestih smo vzorčili v zimskem (marec 2015) in poletnem (julij 2015) času. Na vsakem vzorčnem m ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: Vodna direktiva;ribe;tekoče vode;klasifikacija;metodologija;dobro ekološko stanje;Dravske elektrarne;HE Hrastje Mota;
Direktiva 2000/60/EC (Vodna direktiva) je eden ključnih dokumentov v EU, ki ureja varstvo voda. Glavni cilj Direktive je doseči vsaj dobro ekološko stanje vseh voda v Uniji. Ribe so eden izmed bioloških elementov, ki jih Direktiva zahteva pri oceni ekološkega stanja. V Sloveniji se je leta 2017 razv ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: obraščena mikroplastika;izlužki;vodna bolha;mala vodna leča;cebrica;
Med mnogimi človekovimi vplivi na okolje, je kopičenje plastike postal eden bolj očitnih in težavnih okoljskih problemov. Plastične delce, ki so manjši od 5 mm, imenujemo mikroplastika (MP). MP vzbuja skrb, saj ima bioakumulacijski potencial, vsebuje aditive, lahko veže onesnaževala iz okolja in slu ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: vzdolžna povezanost vodotoka;prečni vodni objekti;prehodnost;ribe;premiki;
Na reki Bači smo evidentirali in popisali 79 prečnih vodnih objektov s potencialnim negativnim vplivom na gorvodno prehajanje rib. Med njimi je bilo 13 hidroenergetskih objektov in 1 ribja steza, za katero smo v času meritve ocenili kot neprehodno za vse ciljne vrste rib. V okviru terenskega popisa ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: Savinja;Centralna čistilna naprava Celje;ocena ekološkega stanja;Voglajna;makroinvertebrati;saprobni index;Shannon -Wiener;
Leto: 2007 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: ihtiologija;sardela;sardon;slovensko morje;ikre;drst;sezona;
Sardela (Sardina pilchardus) in sardon (Engraulis encrasicolus) sta ekološko in gospodarsko pomembnejši vrsti rib, saj ohranjata ravnovesje med trofičnimi nivoji v severnem in srednjem Jadranu in predstavljata pomemben gospodarski vir vseh obmorskih držav Jadrana. Zaradi izkoriščenosti sardele in de ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Video in druga učna gradiva
Oznake: events
Leto: 2011 Vir: videolectures.net
Magistrsko delo
Oznake: varstvo naravne dediščine;model PELMO;fitofarmacevtska sredstva;matematično modeliranje;
V magistrski nalogi predstavijo uporabo matematičnih modelov, ki se uporabljajo za napovedovanje koncentracij aktivnih snovi fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju FFS) v tleh in pri spiranju v podtalnico. Največ se uporabljajo v procesu registracije FFS. V nalogi na primeru dveh FFS-jev Verita ...
Leto: 2007 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 51
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: