Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 48
Diplomsko delo
Oznake: regulacija struge;Glinščica in Pržanec;alge;perifiton;bioindikator;samočistilna sposobnost;
Perifitonska združba v potoku Glinščica
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: kali;alpsko območje;makroinvertebrati;makrofiti;sestava združb;okoljski dejavniki;
Preučevali smo združbe vodnih makroinvertebratov (MI) in makrofitov (MF) ter medsebojne povezave v 16 izbranih kalih na obrobju Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alp. Ugotavljali smo povezave med okoljskimi dejavniki in strukturo omenjenih združb ter vplive teh dejavnikov na taksonomsko sestavo in pe ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: perifiton;Sava;kremenaste alge;kakovost voda;diverziteta;
Predmet raziskave je vpliv nadmorske višine in okoljskih dejavnikov na strukturo perifitonskih združb kremenastih alg v reki Savi od njenega izvira na Zelencih do Jesenic na Dolenjskem. Na devetih vzorčnih mestih smo vzorčili v zimskem (marec 2015) in poletnem (julij 2015) času. Na vsakem vzorčnem m ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: Vodna direktiva;ribe;tekoče vode;klasifikacija;metodologija;dobro ekološko stanje;Dravske elektrarne;HE Hrastje Mota;
Direktiva 2000/60/EC (Vodna direktiva) je eden ključnih dokumentov v EU, ki ureja varstvo voda. Glavni cilj Direktive je doseči vsaj dobro ekološko stanje vseh voda v Uniji. Ribe so eden izmed bioloških elementov, ki jih Direktiva zahteva pri oceni ekološkega stanja. V Sloveniji se je leta 2017 razv ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: Savinja;Centralna čistilna naprava Celje;ocena ekološkega stanja;Voglajna;makroinvertebrati;saprobni index;Shannon -Wiener;
Leto: 2007 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: ihtiologija;sardela;sardon;slovensko morje;ikre;drst;sezona;
Sardela (Sardina pilchardus) in sardon (Engraulis encrasicolus) sta ekološko in gospodarsko pomembnejši vrsti rib, saj ohranjata ravnovesje med trofičnimi nivoji v severnem in srednjem Jadranu in predstavljata pomemben gospodarski vir vseh obmorskih držav Jadrana. Zaradi izkoriščenosti sardele in de ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Video in druga učna gradiva
Oznake: events
Leto: 2011 Vir: videolectures.net
Magistrsko delo
Oznake: varstvo naravne dediščine;model PELMO;fitofarmacevtska sredstva;matematično modeliranje;
V magistrski nalogi predstavijo uporabo matematičnih modelov, ki se uporabljajo za napovedovanje koncentracij aktivnih snovi fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju FFS) v tleh in pri spiranju v podtalnico. Največ se uporabljajo v procesu registracije FFS. V nalogi na primeru dveh FFS-jev Verita ...
Leto: 2007 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: dezintegracija aktivnega blata;vir ogljika;denitrifikacija;terciarno čiščenje;čistilne naprave;odpadne vode;
Primernost aktivnega blata kot vira ogljika za denitrifikacijo
Leto: 2010 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: makroinvertebrati;regulirani vodotoki;sestava združbe;prehranjevalne skupine;diverziteta združbe;saprobni indeks;klastrska analiza;kanonična analiza;
Leto: 2007 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 48
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: