Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 165
Diplomsko delo
Oznake: mostovi;gredni mostovi;tehnologija narivanja;RM2004;OCEAN;
Analiza mostne konstrukcije : [diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa]
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: gradbene konstrukcije;masivne konstrukcije;AB konstrukcije;nosilnost;dimenzioniranje;analiza konstrukcij;turbinska zgradba;Nuklearna elektrarna Krško;diplomska dela;
Nuklearna elektrarna Krško je bila sinhronizirana v električno omrežje leta 1981 in od takrat naprej, z izjemo rednih in izrednih zaustavitev, neprenehoma proizvaja električno energijo. V tem času je bilo izvedenih veliko število modifikacij (posodobitev) električnih in strojnih sistemov, s katerimi ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeno projektiranje;gradbene konstrukcije;dimenzioniranje konstrukcij;statična analiza;SCIA Engineer;medgeneracijsko središče;diplomske naloge;
Namen diplomskega dela je prikazati postopek projektiranja doma za starejše in uporabo računalniškega programa SCIA Engineer pri dimenzioniranju nosilnih elementov objekta. V diplomskem delu sta obravnavani zasnova in dimenzioniranje konstrukcij iz betona in porobetona po mejnem stanju nosilnosti ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: statična analiza;dimenzioniranje;armirani beton;armaturni načrti;Evrokod;Allplan;Frilo;Cinema 4D;
Diplomsko delo obravnava prikaz projektiranja konstrukcijskih elementov večetažnega objekta z najsodobnejšimi programskimi orodji. Namen diplomskega dela je spoznati način dela s programskimi orodji in jih povezati s praktičnimi inženirskimi problemi. Obravnavana je statična analiza in dimenzioniran ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Strokovni članek
Oznake: gradbeniška terminologija;termini;strokovni jezik;slovar;
Ob vseh krizah, ki so prizadele slovensko gradbeništvo, je ena manj opaznih, žal pa nič manj pomembnih, kriza strokovnega gradbeniškega jezika. Pomanjkanje bistvenih značilnosti urejenega strokovnega izrazja poraja resen dvom o dejanskem obstoju gradbeniške terminologije. Po treh izdajah Splošnega t ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: beton;armirani beton;prednapeti beton;dimenzioniranje;EC 2;DIN 1045-1;
Zgodovina betona in dimenzioniranje AB plošče : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
Leto: 2005 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeništvo;betonske konstrukcije;mostovi;okvirne konstrukcije;okvir;stiki;MKE modeli;
Modeliranje betonske mostne konstrukcije : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Znanstvena monografija
Oznake: sovprežne konstrukcije;lesene konstrukcije;leseni okvirni stenski elementi;
This book provides an experimental analysis of timber-framed walls, coated with single sheathing boards fastened to a timber frame, usually used as main bearing capacity elements in the construction of prefabricated timber structures. As designers or producers usually find themselves in an important ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: dvoosni upogib;armiran beton;efekt vitkosti;metoda krivulje vplivov;diplomske naloge;
Zaradi kompleksnosti dimenzioniranja AB-stebrov, obremenjenih z osno tlačno silo in obema upogibnima momentoma, je gradbena praksa priredila več metod, ki problem bolj ali manj uspešno poenostavljajo. Analizirana poenostavljena metoda, razvita leta 1960, v Evropi predstavlja temeljni pristop, na kat ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: armiranobetonske konstrukcije;gradbene konstrukcije;armirani beton;preboj;plošče;temelji;armatura;dimenzioniranje;
Projektna naloga obravnava preboj pri armiranobetonskih konstrukcijah. Preboj je problem, ki se pojavi v večini etažnih konstrukcij, tako moramo biti na njega pozorni pri dimenzioniranju plošč in temeljev. Predstavljeni so načini dimenzioniranja proti preboju po standardih SIST EN 1992-1-1 in DIN EN ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Št. zadetkov: 165
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: