Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 20
Diplomsko delo
Oznake: onesnaževanje podzemnih voda;biološka denitrifikacija;nitrati;reaktor;diplomske naloge;
Biološko odstranjevanje nitratov iz onesnaženih podzemnih vod
Leto: 2008 Vir: Repozitorij Univerze v Novi Gorici (RUNG)
Diplomsko delo
Oznake: biološke čistilne naprave;čiščenje odpadnih voda;odpadno blato;diplomske naloge;
Delovanje komunalne čistilne naprave in možnost uporabe produktov čiščenja
Leto: 2008 Vir: Repozitorij Univerze v Novi Gorici (RUNG)
Diplomsko delo
Oznake: odpadne vode;čistilne naprave;okoljski vplivi;diplomske naloge;
Optimizacija delovanja čistilne naprave za obdelavo odpadnih vod po cink fosfatiranju
Leto: 2012 Vir: Repozitorij Univerze v Novi Gorici (RUNG)
Diplomsko delo
Oznake: ultrafiltracija;mašenje;usedanje;lamelni usedalnik;zaoljene odpadne vode;diplomske naloge;
Predlog optimizacije predčiščenja na čistilni napravi kovinsko predelovalne industrije
Leto: 2013 Vir: Repozitorij Univerze v Novi Gorici (RUNG)
Ni določena
Oznake: cobalt ferrite;magnetic nanoparticles;tetraethoxysilane;3-mercaptopropyl trimetoxysilane;thiol group;lead;mercury;adsorption;
Cobalt ferrite (CoFe2O4) nanoparticles prepared via co-precipitation method were modified with tetraethoxysilane (TEOS) and additional funkcionalized with 3-mercaptopropyl trimethoxysilane (MPTMS) with purpose of cleaning waste water contaminated with heavy metal ions (Pb2+ and Hg2+). The influence ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: diplomske naloge;onesnaževanje vod;celovito preprečevanje in nadzorovanje;pivovarstvo;anaerobna čistilna naprava;okoljevarstveno dovoljenje;
Celovito preprečevanje in nadzor onesnaževanja vod v pivovarni
Leto: 2006 Vir: Repozitorij Univerze v Novi Gorici (RUNG)
Diplomsko delo
Oznake: diplomske naloge;tekstilna odpadna voda;barva;kemijska potreba po kisiku;biorazgradljivost;
Tekstilne odpadne vode so zelo kompleksne mešanice in so zelo težko biološko razgradljive. Poleg tega je zančilnost tekstilnih odpadnih vod še močna obarvanost in visoka kemijska potreba po kisiku. Navadne čistilne naprave so neuspešne pri razbarvanju in čiščenju tovrstnih odpadnih vod. V našem posk ...
Leto: 2005 Vir: Repozitorij Univerze v Novi Gorici (RUNG)
Doktorska disertacija
Oznake: tankoplastne kompozitne membrane;površinska modifikacija;alkoksilani;tetraetoksisilan;3(trimetoksisililpropil)dietilentriamin;3(merkaptopropil)trimetoksisilan;ioni težkih kovin;cink;kadmij;živo srebro;svinec;thin film composite membranes;nanofiltration;alkoxysilanes;tetraethoxysilane;3(trimethoxysilylpropyl)diethylentriamine;heavy metal ions;zink;cadmium;mercury;lead;
Ioni težkih kovin, kot so Zn2+, Cd2+, Pb2+, Ni2+, Cu2+, Mn2+, Hg2+, Co2+, Al3+, Fe3+, Cr6+,. največkrat končajo v okolju kot posledica izpustov industrijskih odpadnih vod. Povzročajo onesnaženost tal in površinskih voda ter zaradi ekotoksikoloških lastnosti posledično vplivajo na zdravje živih organ ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Doktorska disertacija
Oznake: karbonatno ravnotežje vode;pitna voda;ogljikov dioksid;uvajanje ogljikovega dioksida;hidrokemijski model;PHREEQC;
Naravne vode so zaradi svojega raznolikega porekla ter vpliva mnogih geokemijskih in bioloških procesov po svoji sestavi zelo kompleksne in različne. Organske in anorganske primesi vodo s svojo prisotnostjo plemenitijo, vendar hkrati nekatere od njih pod določenimi pogoji tvorijo spojine, ki povzroč ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Magistrsko delo
Oznake: bolnišnična odpadna voda;tenzidi;AOX;KPK;BPK5;magistrska dela;
Odpadna voda je onesnažena voda, ki nastaja zaradi človekovega (antropogenega) vpliva pri uporabi vode v gospodinjstvu, na kmetijskih farmah, v gospodarskih objektih, industriji in pri spiranju utrjenih površin ob dežju. Neočiščene odpadne vode so pretežni razlog onesnaženja tako površinskih kot po ...
Leto: 2016 Vir: Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Št. zadetkov: 20
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:Tipologija:

Jezik: