Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 28
Strokovni članek
Oznake: fizika;centrifugalna sila;
Vožnja po bankini
Leto: 1996 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Strokovni članek
Oznake: fizika;
Leto: 1991 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Diplomsko delo
Oznake: fizika;astronomija;osnovne šole;digitalna fotografija;kamere;diplomska dela;
Izdelali smo navodila za fotografiranje nebesnih objektov in nakazali možnost uporabe pri pouku. Osnovni namen diplomskega dela je uporabnost gradiva za učitelje astronomije v osnovni šoli, ki se s fotografijo v astronomiji šele seznanjajo in kot pomoč pri samostojnem delu učencev. Gradivo bo pomaga ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: diplomski seminarji;fizika;toplotna bilanca;potapljanja;prevajanje toplote;konvekcija;
V diplomskem seminarju obravnavamo toplotno bilanco potapljača v hladni vodi. Naredili smo teoretično oceno toplotne bilance posameznega dela telesa. Teoretične ocene smo primerjali z eksperimentalnimi podatki, ki smo jih pridobili z merjenjem temperature z IR kamero. Preverili smo, kateri tip potap ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: tekoči kristali;defekti;ukrivljenost meniska;liquid crystal;defects;meniscus curvature;
We study meniscus driven locking of point defects of nematic liquid crystals confined within a cylindrical tube with free ends. Curvilinear coordinate system is introduced in order to focus on the phenomena of both (convex and concave) types of menisci. Frank's description in terms of the nematic di ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: fizikalna kemija;tekoči kristali;transformacija;molekularne dinamične metode;
We study the annihilation of hedgehog-antihedgehog defects in confined nematicliquid crystals using Brownian molecular dynamics simulations. After the collision, merging of defects, and building a loop disclination structure, system can experience a structural transition into another nematic structu ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: vetrne elektrarne;električni sistem vetrne elektrarne;dinamična analiza vetrne elektrarne;projekt postavitve vetrne elektrarne;
V diplomskem delu so predstavljene fizikalne, konstrukcijske in električne zakonitosti delovanja hišne vetrne elektrarne, ter postopek za postavitev hišne vetrne elektrarne. Hišna vetrna elektrarna, ki ima okrog rotorja nameščen plašč, ima večjo energijsko učinkovitost, pri čemer se zmanjša hrup vet ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: hidroelektrarne;vodne turbine;Mura;eksperimenti;diplomska dela;
V diplomskem delu je predstavljeno pridobivanje električne energije iz vodne energije. Opisane so Peltonova, Francisova in Kaplanova vodna turbina, ki se v elektrarnah največkrat uporabljajo ter razlika med pretočnim in akumulacijskim hidroelektrarnam. Predstavljene so hidroelektrarne v Sloveniji na ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: Zemlja;magnetno polje;gostota;dipolni moment;potencial;fizikalni modeli;fizika;diplomska dela;
V diplomskem delu obravnavamo magnetno polje Zemlje. K temu prispeva magnetno polje notranjega in zunanjega izvora. Magnetno polje notranjega izvora povzročajo vrtinčasti konvekcijski električni tokovi v tekočem zunanjem delu jedra Zemlje, ki se nahaja na globini med 2800 do 5000 km pod površjem. Ta ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: fizika;astronomija;učni načrt;didaktični pristopi;IKT;e-učbeniki;interaktivnost;diplomska dela;
V diplomskem delu po predmetih in drugih dejavnostih predstavimo astronomske vsebine v osnovni in srednji šoli. Za vse astronomske vsebine raziščemo medpredmetne povezave. Namen medpredmetnega povezovanja je večja prenosljivost znanja, s čimer ustvarjamo pogoje za boljše razumevanje, večjo uporabnos ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Št. zadetkov: 28
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: