Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 7
Programska oprema
Oznake: prenosni pojavi;potresi;metoda končnih elementov;programska oprema;
Pri načrtovanju mrež potresnih opazovalnic programska oprema Lok omogoča napoved pričakovane natančnosti določitve epicentra in globine potresov.
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Video in druga učna gradiva
Oznake: earth sciences;seismology
O velikem potresu 26. marca 1511 je ohranjenih več sodobnih virov. O njem je že marca 1511 pisal kranjski deželni vicedom Jurij pl. Egkh, aprila so o potresu na deželnem zboru v Ljubljani razpravljali tudi kranjski deželni stanovi itd. Potres je močno poškodoval številne gradove in mesta, med njimi ...
Leto: 2012 Vir: videolectures.net
Izvirni znanstveni članek
Oznake: seizmiti;potresi;jezerska kreda;jezerski sedimenti;kvartar;Srpenica;Zgornje Posočje;Posočje;Slovenija;
V opuščenem glinokopu pri Srpenici so bili preiskani varvam podobni jezerski sedimenti pleistocenske do holocenske starosti. V vodoravno laminiranih jezerskih sedimentih sta bili prepoznani dve plasti deformacij v nekonsolidiranem sedimentu, ki ju interpretiramo kot seizmite. Starost deformacij je n ...
Leto: 2001 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: potres;makroseizmika;popotresi;žariščni mehanizmi;tektonika;Zgornje Posočje;Slovenija;
Potres 12. aprila 1998 v Krnskem pogorju je bil po magnitudi eden najmočnejših potresov z nadžariščem v Sloveniji v dvajsetem stoletju. Na podlagi žariščnega mehanizma in razporeditve žarišč popotresov je mogoče sklepati, da se je glavni potres zgodil ob subvertikalnem prelomu v smeri SZ-JV. Pretrg ...
Leto: 2001 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: radon;talni zrak;okoljski parametri;potresi;korelacija;regresijska drevesa;napovedovanje;
At the Orlica fault in the Krško basin, combined barasol detectors were buried in six boreholes, two along the fault itself and four on either side of it, to measure and record radon activity, temperature and pressure in soil gas every 60 minutes for four years. Data collected have been analysed in ...
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Ni določena
Oznake:
Karst caves are suitable places for seismological measurements because they are situated under the surface and often have lower seismic noise than locations on the surface. The idea to establish the first underground seismological station in Slovenia has led us to make preliminary seismic noise meas ...
Leto: 2014 Vir: ZRC SAZU
Ni določena
Oznake: geology, natural hazards, seismology;European Macroseismic Scale; intensity; macroseismic investigations; Eurocode 8; seismic microzonation; Ljubljana basin
Ljubljana is one of three regions with the highest seismic hazard in Slovenia. In addition soft sediments in the Ljubljana basin have a strong influence on seismic ground motion. We used macroseismic data to investigate the influence of local geological structure on earthquake intensities in greater ...
Leto: 2015 Vir: ZRC SAZU
Št. zadetkov: 7
Ključne besede:

Leto izdaje:
Avtorji:

Repozitorij:Tipologija:


Jezik: