Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 102
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;VSŠ;TUN;občinski prostorski akti;prostorska zakonodaja;osnovna namenska raba;podrobna namenska raba;Občina Litija;Občina Zagorje ob Savi;
V diplomski nalogi je predstavljena zakonodaja s področja urejanja prostora med leti 1984 in 2010. Opredeljeni so prostorski akti, njihova delitev in hierarhična urejenost. Podrobneje so predstavljeni odloki o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana in o občin ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;UNI;poslovno industrijska cona;strategija prostorskega razvoja;analiza stanja;izhodišča za posamezne zasnove;
Priprava strokovnih podlag za strategijo prostorskega razvoja poslovno industrijske cone Celje vzhod
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;UNI;urbanistični razvoj;pogodbena komasacija;primeri pogodbene komasacije;zakonodaja;
Predlog spremembe izvedbe pogodbene komasacije v zakonodaji
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;UNI;standardi;normativni dokumenti;natančnost;pregradni objekti;
Med geodetskim delom se mnogokrat srečamo s takšnimi ali drugačnimi normativnimi dokumenti in pravnimi predpisi. Normativni dokumenti praviloma predpisujejo geodetske protokole za zagotavljanje predpisanih natančnosti. V nalogi so obravnavani normativni dokumenti za dva tipa geodetskih meritev, bol ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;UNI;GIG;satelitski posnetki;Landsat;klasifikacija;časovna analiza;
Satelitski posnetki Landsat so namenjeni opazovanju kopnih površin, imajo dolgotrajen arhiv ter so prosto dostopni javnosti, zato so še posebej primerni za razne časovne analize. V diplomski nalogi smo na podlagi posnetkov pridobljenih med leti 1987 in 2017 izvedli časovno analizo sprememb pozidaneg ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;UNI;GIG;zelene površine;mesta;NDVI;satelitski posnetki;Sentinel-2A;Landsat;
V diplomski nalogi smo, z analizo satelitskih posnetkov, določili delež zelenih površin na določenem območju. Obravnavana so območja izbranih slovenskih mest in ljubljanskih četrti. Opisana je metoda, s katero lahko določimo mejo mest. Arhiv satelitskih posnetkov je zelo obsežen, dostop do njih pa p ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Magistrsko delo
Oznake: geodezija;magistrsko delo;Globalni urbani odtis;Google Earth Engine;Landsat;časovne vrste;
Namen magistrske naloge je analizirati kakovost izdelkov projekta Globalni urbani odtis (Global Urban Footprint) in določiti rast slovenskih mest na podlagi satelitskih posnetkov srednje prostorske ločljivosti. Sloj Globalnega urbanega odtisa je bil po površini primerjan z evidenco dejanske rabe in ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: land use;index;landscape metrics;Franciscean Cadaster;Slovenia;
This article presents various indices for describing the characteristics of land use and monitoring land-use change in various periods. These indices were either developed by the authors or were derived from landscape metrics. They were calculated for five selected sites of agricultural land (sites) ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Magistrsko delo
Oznake: geodezija;magistrska dela;ortofoto;DTK 5;prostorsko načrtovanje;objektni katalog;
Za izdelavo kakovostnih prostorskih aktov v prostorskem načrtovanju je potrebno uporabiti kakovostne in ustrezne prostorske podatke. Med najbolj uporabljene in uporabne podatkovne vire uvrščamo državni ortofoto in državne topografske podatke (DTK 5), ki jih uporabljamo kot osnovne vhodne podatke ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;VSŠ;prostorski akti;občinski lokacijski načrt;anketa prebivalcev;
Občinski lokacijski načrt za industrijsko cono Dobje v občini Gorenja vas - Poljane
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Št. zadetkov: 102
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: