Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 90
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;VSŠ;TUN;občinski prostorski akti;prostorska zakonodaja;osnovna namenska raba;podrobna namenska raba;Občina Litija;Občina Zagorje ob Savi;
V diplomski nalogi je predstavljena zakonodaja s področja urejanja prostora med leti 1984 in 2010. Opredeljeni so prostorski akti, njihova delitev in hierarhična urejenost. Podrobneje so predstavljeni odloki o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana in o občin ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;UNI;poslovno industrijska cona;strategija prostorskega razvoja;analiza stanja;izhodišča za posamezne zasnove;
Priprava strokovnih podlag za strategijo prostorskega razvoja poslovno industrijske cone Celje vzhod
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;UNI;urbanistični razvoj;pogodbena komasacija;primeri pogodbene komasacije;zakonodaja;
Predlog spremembe izvedbe pogodbene komasacije v zakonodaji
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;UNI;standardi;normativni dokumenti;natančnost;pregradni objekti;
Med geodetskim delom se mnogokrat srečamo s takšnimi ali drugačnimi normativnimi dokumenti in pravnimi predpisi. Normativni dokumenti praviloma predpisujejo geodetske protokole za zagotavljanje predpisanih natančnosti. V nalogi so obravnavani normativni dokumenti za dva tipa geodetskih meritev, bol ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Magistrsko delo
Oznake: geodezija;magistrska dela;ortofoto;DTK 5;prostorsko načrtovanje;objektni katalog;
Za izdelavo kakovostnih prostorskih aktov v prostorskem načrtovanju je potrebno uporabiti kakovostne in ustrezne prostorske podatke. Med najbolj uporabljene in uporabne podatkovne vire uvrščamo državni ortofoto in državne topografske podatke (DTK 5), ki jih uporabljamo kot osnovne vhodne podatke ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;VSŠ;prostorski akti;občinski lokacijski načrt;anketa prebivalcev;
Občinski lokacijski načrt za industrijsko cono Dobje v občini Gorenja vas - Poljane
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;VSŠ;kmetijska zemljišča;komasacija;komasacijski postopek;komasacijski odbor;komasacijski udeleženci;lastniki zemljišč;anketa;
Mnenje lastnikov zemljišč o postopkih upravne komasacije za izbrana komasacijska območja
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;VSŠ;parcelna struktura;komasacija;stavbno zemljišče;idejna zasnova;industrijska cona;Sevnica;
Preurejanje zemljiških parcel s komasacijo v industrijski coni Sevnica
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;TUN;vrtičkarstvo;površine vrtičkov;problematika;območja vrtičkov;Mestna občina Ljubljana;
Analiza in usmeritve za prostorsko organizacijo vrtičkov na območju Mestne občine Ljubljana
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;UNI;GIG;Občina Ormož;Občina Središče ob Dravi;Občina Sveti Tomaž;osnovna in podrobna namenska raba prostora;občinski prostorski akti;
V diplomski nalogi smo analizirali namensko rabo prostora na podlagi občinskih prostorskih aktov na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki so bile do leta 2006 del skupne predhodne Občine Ormož. Primerjali smo spremembe prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Obč ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Št. zadetkov: 90
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: