Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 13
Diplomsko delo
Oznake: skladišča;skladiščni procesi;informacijska podpora skladiščnim procesom;tehnologija črtne kode;
V diplomskem delu je obravnavana analiza skladiščnega poslovanja v podjetju Mariborska livarna Maribor, d.d., kjer smo se osredotočili na poslovno enoto Baker. V poslovni enoti Baker izdelujejo polizdelke iz bakra in bakrovih zlitin, med njimi različne palice in žice. Problematika, ki smo jo obravna ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: varstvo okolja;socialno podjetništvo;kmetijstvo;ekologija;zelena javna naročila;ekološko kmetijstvo;diplomska dela;
Diplomska naloga opredeljuje socialno podjetništvo in njegov vpliv na slovensko kmetijstvo in okolje, v katerem živimo. Prikazuje pomen revitalizacije podeželja in trajnostnega razvoja. S to nalogo želim približati socialno podjetništvo ljudem na način, ki bi čim bolj pripomogel k lažjemu delu v o ...
Leto: 2014 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Ni določena
Oznake: ZDavPR;davčne blagajne;dopolnilne dejavnosti na kmetiji;davčna zakonodaja;
Namen magistrskega dela je pregled novejše zakonodaje s področja obdavčitve dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in ugotoviti ali ZDavPR vpliva na število dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. V analizo smo vključili 90 nosilcev dopolnilnih dejavnosti. Ugotovili smo, da je ZDavPR najbolj prizadel dopolnil ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: gnojenje;gnojevka;Lolietum;pridelek;trikosni travnik;
Vpliv gnojenja na pridelek krme s travnika združbe Lolietum ob treh košnjah letno
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: optimizacija projektov;Microsoft project;stroški;dobiček;
Afriška basen pravi: »Ko se gazele prebudijo, morajo hitro teči, da ne bi postale plen lačnih zveri. Prav tako morajo levi teči zelo hitro, da ne bi ostali lačni. Ne glede na to, kaj smo, levi ali gazele, moramo hitro teči, da bi preživeli.« Način vodenja in organizacije projektov je v današnjem čas ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Ni določena
Oznake: gnojenje;gnojevka;Lolietum;pridelek;trikosni travnik;
V letih 2007 in 2008 smo v Zgornjih Hočah (46°29'31"S, 15°37'13"V, 325m n.v.) ugotavljali vpliv gnojenja na pridelek krme (tri košnje letno) s travnika združbe Lolietum multiflorae. Obravnavanja (različna gnojenja) v poskusu zasnovanem kot naključni bloki v štirih ponovitvah so bila: 1 - gnojenje z ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: e-izobraževanje;usposabljanje;informacijski sistem.;
Diplomsko delo obravnava problematiko v podjetju Tajfun Planina d.o.o. V diplomskem delu smo se osredotočili na motnje informacijskega toka v obravnavanem podjetju. Pri predlogih rešitev smo podali praktične rešitve, ki bi v podjetju še povečale uspešnost. Interes vsakega podjetja je primerno izo ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: špedicija;komitenti;carinjenje;carinski sporazum;izvozni postopek;uvozni postopek;
Ali pomeni "Schengen" izgubo komitentov? : diplomsko delo
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Doktorska disertacija
Oznake: superkritični fluidi;uplinjanje v superkritični vodi;glicerol;fazno ravnotežje;visok tlak;visoka temperatura;suhi reforming metana;
V disertaciji smo iz proizvodnje biodizla preučevali eno izmed več moţnosti procesiranja stranskega produkta glicerola. Dobljeni glicerol smo najprej uplinjali v visokotemperaturnem in visokotlačnem reaktorju nad kritično točko vode. Uplinjanje smo izvedli pri treh različnih temperaturah. Reakcije s ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Magistrsko delo
Oznake: kadrovska analitika;strateško kadrovanje;kadrovske prakse;Podjetja;Kadrovske službe;Informacijski sistemi;Magistrske naloge;
V magistrskem delu sem se ukvarjala s tematiko kadrovske analitike. Za dobro delovanje podjetja je ključnega pomena, da je v strateški plan vključena tudi kadrovska funkcija, ki pa lahko z uporabo kadrovske analitike še dodatno izboljša svoj doprinos v podjetju. V ta namen sem v magistrskem delu opr ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Št. zadetkov: 13
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: