Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 82
Izvirni znanstveni članek
Oznake: kvaliteta življenja;Slovenija;migranti;prostorska mobilnost;SFRJ;notranje migracije;socialni izvor;
Nekatere značilnosti kvalitete življenja migrantov v Jugoslaviji
Leto: 1991 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Poljudni članek
Oznake: ISA;kongresi;Madrid;sociologija znanosti;
Znanost, univerza in tehnologija
Leto: 1990 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: SFRJ;postsocializem;industrializacija;teorija modernizacije;teorija odvisnosti;
Do konceptualnega okvira, v katerem sta tako politični sistem kot komunistična partija kot elita moči pripoznana kot glavna razloga jugoslovanskega nazadovanja, ni več daleč. Analiza jugoslovanskega vključevanja v globalne tehnološke in ekonomske tokove daje nekaj tehtnih ugotovitev, od katerih so p ...
Leto: 1992 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Drugi članki ali sestavki
Oznake: Republika Slovenija;center-periferija;
Slovenija med centrom in periferijo
Leto: 1994 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: revščina;Republika Slovenija;kvaliteta življenja;blaginja;življenjski pogoji;
Poverty: facts and feelings
Leto: 1996 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Kako do realizacije normativne paradigme samoupravnega planiranja
Leto: 1984 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: država blaginje;modeli;Republika Slovenija;
V zadnjih desetletjih sta tako koncept blaginje kot z njim povezana socialna politika predmet pogostih kritik in sicer v smislu, da sta preveč radodarna in da je zato potrebno temeljito krČenje socialnih stroškov. Podobno kritiko doživlja tudi socialna politika v bivših socialističnih režimih. V svo ...
Leto: 1999 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: tveganje;ostarelost;socialna varnost;risk;old age;social security;
Increasing gap between the working cohort and the retired one gave rise to substantial social and economic problems in the last decades. Reconsideration of the present retirement schemes revealed them as becoming incompatible with current structural changes, which calls for changing particularly the ...
Leto: 2000 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: krize;modeli;Evropa;socialna izključenost;
Kriza države blaginje je že nekaj desetletij predmet političnih in strokovnih razprav. Njeno reševanje se dogaja ob ponavljajočih se gospodarskih recesijah, ki vzpodbujajo avtorje, kritične do programov javne blaginje, k iskanju novih rešitev. Medtem ko zagovorniki neo-liberalističnih miselnih tokov ...
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Predgovor, spremna beseda
Oznake:
Članek predstavlja uvodni razmislek v tematski sklop člankov o omrežjih socialne opore, objavljenih v reviji Družboslovne razprave št. 43. Strnjeno nakaže razvojne faze raziskovalnega interesa za proučevanje socialne opore: odprvotnega poudarjanja emocionalnih preko socialnointegrativnih do nedavnih ...
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Št. zadetkov: 82
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: