Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 26
Diplomsko delo
Oznake:
Odnosi z lokalno skupnostjo transnacionalnega podjetja
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: drobnica;ovce;bovška ovca;mleko;sestava;maščobne kisline;gorska paša;
Leto: 2015 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: komunikacija;enosmerna komunikacija;dvosmerna komunikacija;
Diplomska naloga, v kateri predstavljamo komunikacijske kanale znotraj izbranega podjetja in zadovoljstvo zaposlenih v dotičnem podjetju, je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Prvi, teoretični del, je razdeljen na 4 poglavja. V prvem delu teoretičnega dela najprej opredelimo komunika ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: govedo;biki;cika;lisasta pasma;meso;sestava;maščobne kisline;paša;
Leto: 2015 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: molekularna biologija;imunologija;genetika;genom;modifikacije;celične linije;sterilno vnetje;lipoksigenaza;CRISPR;magistrske naloge;
Vnetje, ki se pojavi brez prisotnosti mikroorganizmov, se imenuje sterilno vnetje. Obstaja več razredov receptorjev, ki so odgovorni za zaznavanje in sprožitev vnetnih odzivov. To so receptorji za prepoznavanje vzorcev oz. motivov na mikroorganizmih (ang. pattern recognition receptors, PRR). Najbolj ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Analysis of conformation traits of the Posavje horse in Slovenia
Leto: 2012 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: cattle;autochthonous breeds;Cika;carcass quality;Slovenia;
The Cika cattle is the only Slovenian autochthonous cattle breed, counting around 1,600 animals in 2007. The breeding goal for Cika cattle is dual purpose with the emphasis on milk production. However, Cika cattle is mostly reared in the cow-calf system. To a smaller extent Cika cattle is still used ...
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: cattle;calves;breeds;Charolais;genetic parameters;body weight;variance;heritability;genetic correlation;
Genetic parameters for birth weight (BW), weight at the beginning (WB), in the middle (WM), and at the end of grazing season (WE), as well as weight at the age of one year (WY) were estimated. Data were collected on 319 Charolais calves. The total number of records, including pedigree data (parents ...
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: konji;pasme;slovenski hladnokrvni konj;lastnosti zunanjosti;
Leto: 2015 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
Oznake: živinoreja;rejne živali;lokalne pasme;ohranjanje pasem;subvencije;EU;
Leto: 2015 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 26
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: