Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 158
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovenščina;Evropska unija;jezikovna politika;jeziki;enakopravnost;
V članku je na podlagi slovenske in tuje literature predstavljen jezikovni okvir EU, z vidika teorije jezikovne kulture je kritično analiziranotrenutno stanje glede na morebitno priključitev Slovenije. Jezikovnokulturno vprašanje slovenščine kot malega jezika in jezika, ki ohranja slovensko samobitn ...
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Strokovni članek
Oznake: slovenščina;družbene vede;terminologija;
Tvorjenje strokovnega izrazja je v teoriji knjižnega jezika ena temeljnih nalog jezikovne kulture. Članek navaja temeljna načela izrazoslovja, ki jih mora upoštevati vsaka stroka, če želi svoj pojmovni svet sistematično in ustrezno poimenovati. Družboslovje pri tem ne sme biti izjema, saj naj bi vsa ...
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Med angleščino in slovenščino prevzemanje in pomenski premiki
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: analize;študija primera;oblačila;
Z jezikovno-stilno analizo je razčlenjeno pet prispevkov, ki želijo biti preiskovalne zgodbe, a so zgled besedil, ki stilno zaznamovana sredstva (stileme) izrabljajo na račun informacij in preverljivih dejstev. Nizanje ekspresivnih in pogovornih jezikovnih sredstev nadomešča argumentirano govorico, ...
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Z jezikovno-stilno analizo so razčlenjena poročevalska besedila, ki so se nanašala na vstopanje Slovenije v Nato. Pregledali smo dve vrsti besedil: poročila in komentarje. Osredotočili smo se na odklone od pričakovanestilne norme, ki jih smemo šteti za prikrito ali odkrito (iz)rabo jezikovnih sredst ...
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Predgovor, spremna beseda
Oznake:
Uvodnik
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovenščina;stilistika;stilistika poročevalstva;slovensko poročevalstvo;zgodovinski pregled;časniki;novinarstvo;Slovenski narod;Edinost;Slovenec;
V članku razčlenjujemo, kako se je v zgodovini slovenskih poročevalskih besedil razvijala posebna oblika poročevalske sklicevalnosti, ki izhaja iz okoliščine, da poročevalec ni navzoč ob dogodku ali stanju (D/S), o katerem poroča. Iz tega izhaja zahteva, po izražanju negotovosti glede ubesedenega D/ ...
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: slovenščina;poročanje;jezik;stil;
Teoretska razčlemba jezika in stila v poročevalstvu
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Strokovni članek
Oznake: slovenščina;komunikologija;terminologija;
Letos marca je pri založbi Fakultete za družbene vede izšla Komunikološka hrestomatija 2, namenjeno[!] seznanitvi s temeljnimi komunikološkimi razpravami prve polovice 20. stoletja. Ob prevajanju za to delo se je porodila ideja o poenotenju slovenskih komunikoloških izrazov. Konec leta 1998 je bila ...
Leto: 2000 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovenščina;javnost;terminologija;lingvistika;
In the article the author attempts to follow a development of the word 'public' (javnost) in Slovene language, from the second half of the 19th Century until the modern use of the word in social sciences. The word has been taken over from a Serbo-Croat language as a result of the need for abstract d ...
Leto: 1998 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Št. zadetkov: 158
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: