Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 132
Diplomsko delo
Oznake: prostorska zakonodaja;projektna dokumentacija;soglasja;projektni pogoji;diplomske naloge;
Diplomsko delo sistematično prikazuje in opisuje postopke pridobitve projektnih pogojev in soglasij, ki so potrebna za izdajo gradbenega dovoljenja stavb, ter določa časovne okvirje teh postopkov. Jasno loči državne in občinske soglasodajalce in hrati navaja občinske soglasodajalce prisotne v Podrav ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: normativi;realizacija dela na gradbišču;normiranje dela;merjenje delovnega časa;delitev delovnega časa;zgodovina gradbenih normativov;
V diplomski nalogi želimo prikazati razlike porabe normativnega delovnega časa v primerjavi z dejansko realiziranim delovnim časom. Realiziran delovni čas smo pridobili na podlagi vsakdanjega spremljanja porabe delovnega časa na gradbišču. Normativni delovni čas smo pridobili iz gradbenih normativov ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: gradbena proizvodnja;organizacija gradbenih del;gradbeni projekti;vodenje gradbenih projektov;investicijski projekt;gradnja križišča;rekonstrukcija križišča;Zreče;
Namen diplomskega dela je predstaviti investicijske dokumente pri gradnji negospodarskih objektov. Vsebuje kratek oris graditve in investicijske zasnove. Kasneje se osredotoča in podrobneje opiše dokument identifikacije investicijskega projekta. Delo predstavi, kako je investicijski projekt opredelj ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: gradbena proizvodnja;organizacija gradbenih del;gradbeni projekti;vodenje gradbenih projektov;administracija;projektna dokumentacija;
Diplomsko delo obravnava področje administracije gradbenih projektov. Znotraj gradbenega projekta kot celote, je namen adninistracije gradbenih projektov organizirati poslovanje v skladu s specifičnimi zahtevani gradbenih projektov. V delu so obravnavani: praksa v času nastanka tega dela, nekatere p ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: javno naročilo;javni razpis;investitor;naročnik;ponudba;ponudnik;izvajalec;financiranje;sofinancerska sredstva;
Diploma podaja pregled nad financiranjem in potekom izvedbe javnega naročila gradenj na nivoju občine, ki je delni investitor naložbe. Opisuje potek sofinanciranja s strani lastnih sredstev občine ter postopek pridobivanja nepovratnih evropskih in državnih sredstev. Prav tako predstavlja razpisno do ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: gradbene kalkulacije;ponudbena cena;neposredni stroški;posredni stroški;javno naročilo gradenj;
V diplomskem delu sta podani predstavitvi postopka oddaje javnega naročila ter postopka priprave ponudbenega predračuna za gradnjo gradbenega objekta. V opisu izvedbe javnega naročila so podrobneje predstavljene vse vrste postopkov javnih razpisov za oddajo del, vključno z opisi vse potrebne dokumen ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: gradbeni projekti;investicije;
Gradbeni projekti predstavljajo kompleksen, interdisciplinaren, ciljno usmerjen investicijski proces. Svojstva gradbene dejavnosti, kot so dejstva, da se za gradbene objekte angažira veliko sredstev, da je njihova uporaba dolgotrajna in da z vsakim objektom pozidamo del narave, narekujejo potrebo po ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Video in druga učna gradiva
Oznake: gradbeništvo;gradbena proizvodnja;ekonomika;planiranje gradbene proizvodnje;kalkulacije;oblikovanje cen;ocenjevanje ekonomičnosti;
Zbirka vaj za ekonomiko in planiranje gradbene proizvodnje
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Video in druga učna gradiva
Oznake: gradbeništvo;gradbena proizvodnja;ekonomika;kalkulacije;planiranje gradbene proizvodnje;oblikovanje cen;ocenjevanje ekonomičnosti;
Zbirka vaj za ekonomiko in planiranje gradbene proizvodnje
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Magistrsko delo
Oznake: vodja projekta;gradbeni projekt;gradbeni proces;
Magistrsko delo prikazuje potek gradbenega projekta po fazah in vlogo vodje projekta v vseh fazah procesa gradbenega projekta. Obravnava in opisuje naloge, ki jih vodja projekta opravlja in v kateri fazi procesa graditve gradbenega objekta opravlja določene funkcije. Prikazuje kako z vodenjem in upr ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Št. zadetkov: 132
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: