Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 8
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
V prispevku izhajamo iz predpostavke, da na jezikovno vedenje nosilcev političnih funkcij pomembno vpliva dejstvo, ali njihove nastope spremljajo mediji in javnost ali ne. Vendar z analizo ilokucijske strukture političnih govorov na sejah državnega zbora in delovnih teles državnega zbora ugotavljamo ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: slovenščina;pravopis;slovnica;internet;spletni forumi;
V prispevku na primeru vprašanj uporabnikov slovenskega jezika, objavljenih na spletnem forumu, ugotavljam, katera vprašanja, povezana z rabo jezika, uporabnikom delajo največ težav, koliko jim pri teh težavah (lahko) pomagajo obstoječi jezikovni priročniki in ali so priročniki dovolj razumljivi in ...
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovenščina;sociolingvistika;politični jezik;govorjeni jezik;zapisani jezik;slovenski politiki;2000-2004;
Članek prinaša analizo jezikovnega delovanja predstavnikov največje vladne in največje opozicijske stranke v slovenskem državnem zboru v mandatu 2000-2004. Temelji na predpostavki, da se nosilci političnih funkcij v različnih govornih položajih predvsem glede na (potencialno) navzočnost volilcev jez ...
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Strokovni članek
Oznake: slovenščina;skladnja;poved;govorjeni jezik;slovenski politiki;politika;
Vprašanje skladenjske zapletenosti povedi v govorjenem jeziku politikov
Leto: 2002 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: slovenščina;makedonščina;knjižni jezik;zgodovina jezika;
Cilj prispevka je prikazati oblikovanje slovenskega in makedonskega knjižnega jezika ter zgodovinske okoliščine, v katerih se je proces oblikovanja omenjenih jezikov odvijal. Nastanek in razvoj obeh jezikov sta bila skozi vso zgodovino določena z dvema dejstvoma: relativno majhnostjo števila nosilce ...
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: mala hidroelektrarna;avtomatsko upravljanje;industrijski krmilnik;vodilne lopatice turbine;merilec nivoja vode;računalništvo;visokošolski strokovni študij;diplomske naloge;
Avtomatizacija krmiljenja male hidroelektrarne
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)
Diplomsko delo
Oznake: javni potniški promet;kombinirane vozovnice;enotne vozovnice;podporna storitev;
Predlog ureditve pogojev za boljšo izkoriščenost javnih transportnih sredstev v smeri voženj Žalec-Celje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
Leto: 2006 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: navadna jagodičnica;Arbutus unedo;kemijska sestava;vitamin C;minerali;maščobne kisline;fenolne spojine;vlaknina;
The physico-chemical properties of strawberry tree (Arbutus unedo L.) fruits
Leto: 2013 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 8
Ključne besede:

Leto izdaje:Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:Jezik: