Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 2
Diplomsko delo
Oznake: mozaična kulturna krajina;ključni habitatni tipi;Krajinski park Dragonja;naravovarstvene smernice;zaraščanje;bioindikatorji;
Spremembe favne ptic in ključnih habitatnih tipov med leti 1996/1997 in 2012 kot orodje za načrtovanje predlaganega Krajinskega parka Dragonja
Leto: 2013 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Magistrsko delo
Oznake: kali;alpsko območje;makroinvertebrati;makrofiti;sestava združb;okoljski dejavniki;
Preučevali smo združbe vodnih makroinvertebratov (MI) in makrofitov (MF) ter medsebojne povezave v 16 izbranih kalih na obrobju Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alp. Ugotavljali smo povezave med okoljskimi dejavniki in strukturo omenjenih združb ter vplive teh dejavnikov na taksonomsko sestavo in pe ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 2
Ključne besede:

Leto izdaje:
Avtorji:
Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: