Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 81
Izvirni znanstveni članek
Oznake: amorfne zdravilne učinkovine;stabilizacija amorfnih učinkovin;izbojšanje biološke uporabnosti;
Nekatere metode stabilizacije amorfnih učinkovin
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: porozni silicijev dioksid;sol-gel tehnologija;mezoporozni nosilci učinkovin;nanodelci;
Koloidni silicijev dioksid kot nosilec učinkovin
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Video in druga učna gradiva
Oznake:
Leto: 2013 Vir: videolectures.net
Pregledni znanstveni članek
Oznake: trdne disperzije;biološka uporabnost;hitrost raztapljanja;zdravilne učinkovine;
Sodobni pristopi k izdelavi trdnih disperzij z izboljšano biološko uporabnostjo učinkovin
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Magistrsko delo
Oznake: polimorfizem;klaritromicin;DSC;kristalna oblika snovi;amorfna oblika snovi;
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Diplomsko delo
Oznake: kristalna oblika snovi;amorfna oblika snovi;mletje zdravilnih učinkovin;karvedilol;analiza vzorcev;topnost učinkovin;test stabilnosti;
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Diplomsko delo
Oznake: trdne disperzije;izdelava trdnih disperzij;modelna učinkovina;pomožne snovi;farmacevtska tehnologija;multiple trdne disperzije;vgrajevanje učinkovin;
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Magistrsko delo
Oznake: laktoza;mletje;lastnosti mletih delcev;farmacija;termična analiza;vrstična elektronska mikroskopija;farmacevtska industrija;
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Diplomsko delo
Oznake: tablete;oblaganje farmacevtskih oblik;filmsko oblaganje;polimerne disperzije;pomožne snovi;adhezija;tabletna jedra;
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Diplomsko delo
Oznake: kokristali;hidroklorotiazid;polimorfizem kokristalov;klaritromicin;mletje s topilom;interakcije v kokristalih;priprava kokristalov;
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Št. zadetkov: 81
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: