Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 15
Pregledni znanstveni članek
Oznake:
Naprave, ki so vir elektromagnetnih sevanj (EMS), so prodrle na vsa področja človekovega življenja in jih najdemo v telekomunikacijah, industriji, prometu,znanosti, medicini in v vsakem gospodinjstvu. Glede na množično izpostavljenost EMS bi lahko že majhni škodljivi učinki na zdravje povzročili vel ...
Leto: 2011 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Pregledni znanstveni članek
Oznake: elektromagnetna sevanja;dozimetrija;
In the last three decades, the use of devices that emit electromagnetic fields(EMF) has increased dramatically. The proliferation of EMF devices has been accompanied by concern about ensuring the safety of their use. An important segment of the EMF research that looks after the biological effects of ...
Leto: 2004 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Video in druga učna gradiva
Oznake: architecture;urban planning;biology;biotechnology;biotechnical sciences
Leto: 2013 Vir: videolectures.net
Magistrsko delo
Oznake: EMS srednjih frekvenc;izpostavljenost;mejne vrednosti;magistrske naloge;
V magistrskem delu so predstavljene meritve ter rezultati sevalnih obremenitev v bivalnem okolju v področju srednjih frekvenc (300 Hz – 100 kHz). V okviru naloge je podan pregled znanstvene literature o sevalnih obremenitvah ljudi v bivalnem okolju zaradi različnih naprav in sistemov, ki v svoji oko ...
Leto: 2016 Vir: Repozitorij Univerze v Novi Gorici (RUNG)
Diplomsko delo
Oznake: elektroenergetika;oskrba z energijo;oskrba z električno energijo;električne instalacije;eib bus;
Moderne električne instalacije : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: poklicna izpostavljenost;neionizirana elektromagnetna sevanja;Direktiva 2004/40/ES;varnost pri delu;
Poklicna izpostavljenost elektromagnetnim sevanjem
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za elektrotehniko (UL FE)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: indukcijska kuhališča;srednje frekvence;električno polje v telesu;inducirana tokovna gostota;standard EN 62233;induction cookers;intermediate frequency;internal electric field;induced current density;EN 62233;
Exposure of children to intermediate-frequency magnetic fields generated by induction cookers
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za elektrotehniko (UL FE)
Diplomsko delo
Oznake: organizacijska klima;organizacijska kultura;dimenzije organizacijske klime;
V diplomskem delu smo opredelili organizacijsko klimo, zakaj je organizacijska klima pomembna in kaj pomeni zadovoljstvo pri delu. Povezava med organizacijsko klimo in zadovoljstvom pri delu je recipročna, tako kot organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo, tako zadovoljstvo vpliva na to, kako za ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo
Oznake: higiena;
Zdravje in okolje
Leto: 2010 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Ni določena
Oznake: skladiščno poslovanje;mikrolokacije;časovna neučinkovitost.;
V diplomskem delu je predstavljen problem neurejenega skladiščnega poslovanja na oddelku skladišča polizdelkov v podjetju Steklarna Rogaška, d. d. V omenjenem podjetju se srečujejo predvsem s problemom skladiščnega poslovanja. Osredotočili smo se na izdajo polizdelkov iz skladišča polizdelkov v nada ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Št. zadetkov: 15
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:Tipologija:

Jezik: