Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 271
Izvirni znanstveni članek
Oznake: priseljenci;Slovenija;prehrambene navade;stališče (psihologija);etnična identiteta;
Prilagajanja imigrantskih jedilnikov
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: modernizem;umetnost;postmodernizem;
Aleš Debeljak: Na ruševinah modernosti. Institucija umetnosti in njene zgodovinske oblike
Leto: 2000 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: Simmel Georg;teorija družbe;
David Frisby: Simmel in potem - eseji o družbeni teoriji Georga Simmla
Leto: 1994 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: teorija družbe;realizem;holizem;individualizem;
Margaret S. Archer: Realist social theory: the morphogenetic approach
Leto: 1996 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: množični mediji;pop kultura;človekovo telo;uživanje;estetika;manjšine;emancipacija;
Umetnost množičnih medijev in družbene manjšine
Leto: 1997 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Luhmann Niklas;sistemska teorija;struktura;delovanje;postmoderna;subjekt;
Razmislek o Luhmannovi sistemski teoriji v kontekstu problema delovanja
Leto: 1997 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: subkultura;modernizacija;življenjski stil;asketizem;hedonizem;
V devetdesetih letih se je v družboslovju spet povečalo zanimanje za fenomen mladinskih subkultur. Pri tem je nekoliko presenetljivo, da avtorji redko presegajo raven gole deskripcije pri oblikovanju odgovorov na temeljno vprašanje, kaj mladinske subkulture spoloh so. Teza v članku je izpeljana iz W ...
Leto: 1998 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: eklekticizem;družbene vede;družboslovne študije;družbena struktura;teorije;
Eden pomembnejših metateoretskih premikov v sodobni sociološki teoriji v zadnjih desetletjih je iskanje takšnih analitičnih nastavkov za pojasnjevanje družbenih razmerij in procesov, ki bi presegli pristranskosti in redukcionizme klasične sociologije. Sociologi se pri tem najpogosteje zatekajo k teo ...
Leto: 2000 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Članek poskuša izpostaviti nekatere ključne politične dimenzije yu-rock glasbe in kulture predvsem v navezavi na fenomen nacionalizma. Avtor ugotavlja,da je yu-rock v pomembni meri prispeval k ohlajevanju razgretih nacionalističnih strasti v času vojn v bivši Jugoslaviji, iz česar izpelje zaključek, ...
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
V Sloveniji že nekaj let obstaja razmeroma močna lokalna hip hop scena, ni pa raziskano, ali gre zgolj za neselektivno kopiranje v svetu uveljavljenih glasbenih in simbolnih referenc ali pa za vsaj relativno izvirno hibridno kulturno formo na križišču globalnih trendov in njihovega lokalnega, kultur ...
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Št. zadetkov: 271
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: