Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 11
Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
Oznake: mobing;psihično nasilje;fizično nasilje;šikaniranje;delovno mesto;storilci;žrtve;odkrivanje;preiskovanje;dokazovanje;
Mobbing : kriminalistični vidik
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Magistrsko delo
Oznake: Slovenija;javni sektor;plače;sistemi;kadri;zaposlenost;nagrade;motiviranje;kariera;
Leto: 2007 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Magistrsko delo
Oznake: informacijski sistemi;zakladništvo;Državna zakladnica;upravljanje likvidnosti;
Zasnova enovitega informacijskega sistema Državne zakladnice
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: nasilje;psihično nasilje;mobing;šikaniranje;delovno mesto;storilci;žrtve;odkrivanje;preiskovanje;dokazovanje;diplomske naloge;
Mobbing : (kriminalistični vidik)
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: računovodstvo;revizija;revizor;odgovornost;kontrola;finančna poročila;informacije;primeri;
Leto: 2017 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
Oznake: nasilje;nasilje na delovnem mestu;mobing;pravna ureditev;
Razlog za pisanje prispevka je dejstvo, da je psihično nasilje (mobbing/bullying) dandanes postalo realnost marsikaterega zaposlenega in delovnih okolij povsod po svetu. Ima resne in uničujoče posledice, tako za žrtev kot tudi za ostale sodelavce, celotno organizacijo in družbo nasploh. Cilj prispe ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: javni sektor;zavodi;varstvo podatkov;informatika;informacije;informacijska tehnologija;informacijski sistemi;standardizacija;
Leto: 2012 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Diplomsko delo
Oznake: pretvorniki;Parkova transformacija;elektronika;
Pretvorniki enofazne napetosti v trifazno z uporabo Parkove transformacije : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Ni določena
Oznake:
V članku podajamo kronologijo odkrivanja vrste Nigritella archiducis-joannis v Sloveniji in s fitocenološko tabelo opišemo njena rastišča v Dolini Triglavskih jezer. Raste na alpinskih traviščih, ki jih uvrščamo v asociacijo Ranunculo hybridi-Caricetum sempervirentis in v jugovzhodnoalpsko zvezo Car ...
Leto: 2016 Vir: ZRC SAZU
Ni določena
Oznake: l’art de l’avant-garde slovène comme objet d’étude interdisciplinaire (vues sociologiques, historiques, artistiques, littéraires, comparées)
Dans le protocole d’une discussion interdisciplinaire, l’on explique la problématique du terme d’avant-garde dans ses significations et ses emplois différents, spécialement en rapport avec le terme de modernisme. On décrit des spécialités dans le traitement des avant-gardes par des sciences particul ...
Leto: 2015 Vir: ZRC SAZU
Št. zadetkov: 11
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:


Jezik: