Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 9
Izvirni znanstveni članek
Oznake: sorodstvo;družbena omrežja;medosebni odnosi;posameznik;sodobna družba;
Sodobne družbene okoliščine neposredno vplivajo na življenje posameznika in njegovo vzpostavljanje odnosov z drugimi. Posameznik je bil v modernih in predmodernih družbah močno vezan na delovanje znotraj različnih družbenih skupin in kategorij, predvsem sorodstva in družine. V sodobni družbi ta veza ...
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: socialne opore;omrežja socialne opore;formalna opora;družina;
Predstavljeni so ključni viri pomoči in opore družini in posameznikom v njej v Sloveniji. Ugotovitve temeljijo na dveh empiričnih raziskavah, in sicer na anketi o porabi časa in na omrežjih socialne opore prebivalcev Slovenije. Ugotovljeno je, da so družinski člani eden pomembnejših virov pomoči dru ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za socialno delo (UL FSD)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Socialna opora;Družbena omrežja;Ostareli;Urbano okolje;Ruralna področja;Slovenija;1987-2002;
V članku sta predstavljena pomen in vloga socialne opore prebivalstva Slovenije v obdobju 15 let, s poudarkom na primerjavi med tistimi, ki so nastanjeni v ruralnih predelih, in tistimi, ki živijo v urbanem okolju. Ključnega pomena je ugotavljanje razlik med različnimi starostnimi kategorijami, med ...
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: družbena omrežja;Socialna opora;Družbena omrežja;Ljubljana;
Tako teorija kot številne empirične raziskave kažejo, da je socialne opora večrazsežen pojem. Lahko ga razdelimo na štiri večje razsežnosti: materialna (instrumentalna), informacijska, in emocionalna opora ter opora v smislu neformalnega druženja. V članku analiziramo omrežja socialne opore prebival ...
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: opolnomočenje;
Članek se ukvarja s spletnimi podpornimi skupinami za ljudi s težavami v duševnem zdravju, pri čemer obravnava vlogo emocionalnega in informacijskega podpornega komuniciranja ter motivov za uporabo kot dejavnikov individualnega opolnomočenja. Dve hipotezi in raziskovalno vprašanje so empirično anali ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Strokovna monografija
Oznake: starševsko varstvo;družinski prejemki;rodnost;otroški dodatki;
Raziskava o vplivih veljavnih ukrepov družinske politike na odločanje za otroke
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za socialno delo (UL FSD)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: socialno varstvo;materinski domovi;krizni centri;zavetišča za ženske;stanovanjske skupine;prostovoljsko delo;nevladne organizacije;
Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za socialno delo (UL FSD)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake:
Sociopsihološki vidiki izobraževanja oseb s posebnimi potrebami
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Diplomsko delo
Oznake: oglaševanje;oglas;blagovna znamka;
Konkurenca na trgu je zelo močna, zato je oglaševanje blagovne znamke pomembno za vsa podjetja, saj potrošnike morda ravno z dobro reklamo prepričamo, naj izberejo našo blagovno znamko. Podjetje Telekom Slovenije d.d., ki je lastnik blagovne znamke SiOL storitve in multimedijskega portala Planet ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Št. zadetkov: 9
Ključne besede:

Leto izdaje:
Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:


Jezik: